Izaberite stranicu

Alumni asocijacija

Poštovane kolege i koleginice,

U toku je proces okupljanja bivših studenata u Alumni asoscijaciju Visoke poslovne škole strukovnih studija sa ciljem povezivanja, održavanja i jačanja veza Škole i diplomiranih studenata koji su ostvarili značajne profesionalne rezultate.

Pozivamo diplomirane studente naše Škole, danas uspešne stručnjake, profesionalce i najbolje ambasadore Škole, da svojim znanjem, iskustvom, kontaktima i dobrom voljom pruže podršku i doprinesu daljem razvoju obrazovnih potencijala i akademske reputacije Škole, posreduju u sklapanju novih partnerstava između Škole i poslovnih, akademskih, stručnih i drugih organizacija, budu mentorska i profesionalna podrška sadašnjim studentima na početku poslovne karijere i da kroz zajedničko delovanje doprinesu kreiranju dodatne vrednosti za Školu, sadašnje studente i članove Alumni asocijacije.

Svoje članstvo u Alumni asocijaciji možete osigurati popunjavanjem pristupnice koja se nalazi na sledećem linku

BIOGRAFIJE ISTAKNUTIH ALUMNISTA

Prof. dr Miroslav Jovanović doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Studirao je i na Univerzitetu u Amsterdamu i na Kvins univerzitetu u Kingstonu u Ontariju, Kanada. Radio je u Agrovojvodini, Naftagasu, Ujedinjenim nacijama (u Centru UN za transnacionalne korporacije u Njujorku i u Ekonomskoj komisiji UN u Ženevi). Predaje međunarodnu ekonomiju na Univerzitetu u Ženevi (Institut za globalne studije), međunarodnu ekonomiju na Fakultetu za evropske pravno- političke studije u Novom Sadu, Evropskom centru za mir i razvoj i Džon Nezbit univerzitetu u Beogradu. Redovni je član Matice srpske. Autor je  više udžbenika i članaka iz oblasti ekonomskih integracija, Evropske unije, geopolitičke ekonomije i globalizacije.

Prof. dr Dragoljub Jovičić svoju akademsku karijeru započeo je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija, koju je završio 1983. godine. Nakon toga, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Paralelno sa akademskom karijerom, tokom postdiplomskih studija, zapošljava se i radi u privredi, gradeći pored akademske i uspešnu privrednu karijeru. U dva mandata je bio generalni direktor “Agrovojvodine – Vodovod i grejanje”, zatim je niz godina bio generalni direktor za Srbiju slovenačke kompanije “Topdom”, a nakon toga i generalni direktor kompanije „Energynet”. Licencirani je sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast. U zvanju profesora strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija drži predavanja iz Kanala marketinga, Ponašanja potrošača i Poslovnog komuniciranja. Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, u zvanju redovnog profesora, drži predavanja na akademskim i master studijama, na predmetima Strategijski marketing i Marketing istraživanje. Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova, kao i nekoliko udžbenika iz oblasti marketinga, tržišnog i poslovnog komuniciranja, ponašanja potrošača, kanala marketinga, distribucije i ekološkog marketinga.

Prof. dr Marko Carić je svoju bogatu akademsku karijeru počeo da gradi u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, koju je i završio 1994. godine. Nakon toga, uspešno završava doktorske studije na dva fakulteta, 2005. godine na Fakultetu za menadžment, a 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Danas je suosnivač Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, a ujedno je i dekan i redovni profesor Pravnog fakulteta na istoimenom Univerzitetu. Pored toga, redovni je profesor i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Kao redovni profesor drži predavanja na osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama. U skladu sa navedenim funkcijama, rukovodi radom fakulteta: planiranjem, organizovanjem i kontrolisanjem svih aktivnosti vezanih za poslovanje fakulteta. Objavio je veliki broj naučnih radova u zemlji i inostranstvu, kao i deset monografija. Stalni je sudski veštak na poljima: ekonomija i finansije, i elektrotehnika i telekomunikacije, i član Udruženja sudskih veštaka Vojvodine. Prof. Carić se nalazi u enciklopediji „Oxford’s Book of Successful People of Serbia“, kao jedan od najuspešnijih ljudi u Srbiji za 2015. godinu.

Prof. dr Goran Puzić završio je Visoku poslovnu školu strukovnih studija 1999. godine, a nakon toga završava Fakultet za trgovinu i bankarstvo na Univerzitetu „Braća Karić“. Nakon završenih magistarskih studija na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta „Megatrend“ upisuje doktorske studije na istom fakultetu. Radnu karijeru započeo je 2000. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, a 2008. godine zasniva radni odnos na „Megatrend“ Univerzitetu. Na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu pomenutog Univerziteta obavlja dužnost prodekana za nauku i saradnju sa okruženjem, a kasnije i funkciju dekana. Tokom rada na ovom Univerzitetu bio je angažovan na više fakulteta: FPS Vršac, FPS Beograd, Pravni fakultet Beograd, Fakultet za menadžment Zaječar, Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo. Karijeru nastavlja na Univerzitetu „Privredna akademija“ Novi Sad tačnije na Fakultetu za inženjerski menadžment i ekonomiju (FIMEK) čiji je redovni profesor i član katedre za finansije i bankarstvo. Osnivač je i predsednik tri udruženja građana koja se bave stručno-naučnim projektima u oblasti finansija, zaštite životne sredine i rodne ravnopravnosti. Stručni je konsultant Agencije „Kvadrat razlike“ u Vršcu u oblasti javnih finansija i interne revizije. Marta 2019. godine izabran je za redovnog člana „Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka“. Trenutno je poslanik u Skupštini AP Vojvodine gde je i član Odbora za ravnopravnost polova. Objavio je više desetina naučnih dela iz polja ekonomije, finansija i menadžmenta. Oženjen je, otac dvoje dece.

Fedor Šrak je završio osnovne studije u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu na smeru Menadžment finansija i računovodstvo. Poslovnu karijeru je započeo u privatnim firmama, a u bankarstvu je od 2008. godine. Prva banka mu je bila KBC Banka u kojoj je radio na poziciji šefa ekspoziture, a 2013. godine prešao je u Societe Generale banku, današnju OTP banku, u kojoj i danas radi. Vodio je timove više različitih ekspozitura, a sada vodi novosadski tim/Menadžer ekspoziture OTP banke. Poseduje značajno iskustvo u radu sa klijentima i njihovo zadovoljstvo uvek stavlja na prvo mesto.

Marko Pećanac je završio specijalističke studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija, Novi Sad, kao student generacije, sa prosekom 10.00. Od 2013. godine obavlja funkciju savetnika za strane direktne investicije u kabinetu Predsednika Vlade. Učestovao je u implementaciji strateških investicionih projekata u Srbiji poput kompanija: Bosch, Siemens, Panasonic, Continental, Tigar Tyres, Magna, PKC, Lear itd. Tokom realizacije pomenutih projekata, Marko se specijalizovao za razvoj, opremanje i upravljanje industrijskim zonama. Učestvovao je na projektima industrijskih zona: Subotica, Kikinda, Novi Sad, Smederevo, Kragujevac, Niš, Priboj, Vranje. Pored toga, obavljao je rukovodeće funcije u kompanijama: „FAP Korporacija Priboj A.D.“, „MSK Kikinda A.D.“ i „Energoprojekt Holding A.D. Beograd“.

Danijela Špirić završila je Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, studijski program Elektronsko poslovanje. Trenutno je zaposlena na poziciji pomoćnika direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta. Od 2003. godine, zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad. Od 2010. godine izabrana za Potpredsednika SO Doma zdravlja Novi Sad. Odlukom Vlade Republike Srbije, od 04.02.2020. Danijela je imenovana za člana sektorskog veća Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbija, a sve u cilju obezbeđivanja relevantnosti znanja i veština na tržištu rada. Danijela je sportski operativni trener atletike, atletski sudija a od 2012. godine, trener atletike u Atletskom klubu (dozvola za rad ASS).

Nenad Kuprešak zaposlen je na poziciji rukovodioca sekora Računovodstvo i administracija u kompaniji Uljarice Bačka doo Novi Sad. Opredeljenjem za oblast finansije i računovodstvo, prva iskustva i veštine razvijao je u agenciji za knjigovodstvene usluge koju je sam osnovao. Radno iskustvo sticao je kompanijama iz oblasti poljoprivrede, trgovine i knjigovodstva, od kojih se ističu rukovodeće pozicije u kompanijama Delta Agrar doo Beograd i MK komerc Novi Sad.

Doc. dr Branislav Dudić doktorirao je na Fakultetu za menadžment, na Univerzitetu Komenskog u Bratislavi, Republika Slovačka. Izabran je za docenta i profesora strukovnih studija na Fakultetu za menadžment, na Univerzitetu Komenskog u Bratislavi i na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu. Istraživanja dr Branislava Dudića su fokusirana na međunarodnu saradnju, EU integracije, preduzetništvo, podršci investicija za privatni i javni sektor Srbije i inovacije između zemalja Srbije i Slovačke. Učesnik je u nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata o preduzetništvu i finansijskoj pomoći koju pruža Evropska unija u Srbiji.

Nebojša Marušić je, pored osnovnih studija na smeru Poslovna informatika, u našoj Školi završio i master studije na smeru Međunarodno poslovanje i finansije. Svoju poslovnu karijeru počeo je 2015. godine u kompaniji Petroland DOO, obavljajući poslove šefa prodaje, operativnog menadžera, kao i marketing menadžer navedene kompanije. Trenutno je direktor Turističke organizacije opštine Bački Petrovac.

Krainović Branislava nakon završene Više poslovne škole u Novom Sadu  upisuje i zavšava osnovne i master studije na Fakultetu tehničkih nauka. Radno iskustvo sticala je na poziciji QMS Engineer u kompaniji Continental u Subotici. Autor je nekoliko naučnih i stručnih članaka. Poseduje sertifikat iz oblasti menadžmenta kvalitetom. Trenutno je zaposlena na poziciji Quality Engineer u kompaniji Hutchinson u Rumi.

 

Dević Dušan je nakon završene Visoke poslovne škole stekao zvanje master inženjera informacionih sistema. Radi kao konsultant u oblasti integracija velikih IT sistema u EU i SAD za klijente kao što su NASA, Societe Generale, Starbucks, BMW, Trumpf itd. Pored toga se godinama bavim preduzetništvom. Zaposlen je na poziciji Integration Consultant u kompaniji Yenlo Netherlands.

 

Strahinja Nastasić svoj karijerni put započinje ubrzo nakon završetka studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija. Njegovo prvo zaposlenje bilo je u pogonu Calzedonia S.p.A. u Somboru (Fiorano d.o.o.), na poslovima logistike. Dalji karijerni put gradi u Patent Co. d.o.o. na poziciji menadžera logistike. Od 2018. godine deo je radnog kolektiva svetskog automobilskog giganta Continental AG koji posluje u Subotici, gde obavlja poslove nabavke proizvodnih materijala (Purchase Specialist).

 

Nebojša Marušić je, pored osnovnih studija na smeru Poslovna informatika, u našoj Školi završio i master studije na smeru Međunarodno poslovanje i finansije. Svoju poslovnu karijeru počeo je 2015. godine u kompaniji Petroland DOO, obavljajući poslove šefa prodaje, zamenika operativnog menadžera i operativnog menadžera. Trenutno je marketing menadžer navedene kompanije.

 

Mirela Pavlović nakon završenih osnovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija životni put nastavlja u Minhenu, gde počinje da gradi poslovnu karijeru. Nakon obavljene stručne prakse u kompaniji Caritasverband München und Freising e.V. dobija stalno zaposlenje na poziciji knjigovođe. Učestvovala je na projektu digitalizacije knjigovodstva. Trenutno je angažovana na radnom mestu rukovodioca knjigovodstvenog tima. Takođe, nastavlja svoje usavršavanje na master studijama u Minhenu, na smeru finansije i računovodstvo. Želja joj je da stekne što više znanja o mogućnostima razvoja i primene tehnologija na području finansija