Izaberite stranicu
KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS NA BUDŽET U DRUGU I TREĆU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2022/23

Obaveštenje o rangiranju i obnovi

O B A V E Š T E NJ E  Studenti osnovnih studija koji čekaju rangiranje biće obavešteni o tačnom datumu upisa kada budu objavljene liste za upis.Samofinansirakući studenti master kao i osnovnih studija koji se upisuju prvi put u drugu ili treću godinu treba da predaju...