Izaberite stranicu
OBAVEŠTENJE SLUŽBE ZA PRAVNE  I OPŠTE POSLOVE

OBAVEŠTENJE SLUŽBE ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje asistenta, za užu oblast Kvantitativna analiza, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SADO B A V E Š T E NJ EKandidatima za upis prve godine osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/22. godini, priznaje se položen prijemni ispit na nekoj od srodnih visokoškolskih ustanova.Prijemni ispit se priznaje na...