Izaberite stranicu
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad28.06.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:    Ivana Putić, broj indeksa 2019/000071 – studijski program: Finansije i bankarstvo   Prijavila je temu kod mentora dr Dragane...
ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

Na sastanku Komisije za master radove održanom 28.06.2022. godine utvrđeni su datumi odbrane rada  Edita Šamu, broj indeksa 2019/200020 – studijski program: Međunarodnoposlovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:  „Istraživanje...