Izaberite stranicu
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad20.09.2021. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:     Anka Kiš, broj indeksa 2018/000030 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavio je temu kod mentora dr Marije Vuković...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad17.09.2021. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:     Dušan Perić, broj indeksa 2018/000066 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studijaNovi Sad08.09.2021. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:     Nevena Nikolić, broj indeksa 2018/001014 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje  Prijavila je temu kod mentora...