Izaberite stranicu
ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad11.01.2023. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrana završnih  radova za studente:     Milana Nestorović, broj indeksa 2019/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavila je temu kod mentora dr Dejana...
ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad29.12.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:     Olivera Pap, broj indeksa 2018/001005 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanjePrijavila je temu kod mentora dr Biljane...
ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad23.12.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:     Nemanja Prica, broj indeksa 2017/000049 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod...
ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad19.12.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:     Maja Marković, broj indeksa 2019/004019 – studijski program: Primenjena informatikaPrijavila je temu kod mentora dr Predraga...
ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad07.12.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:     Tijana Desančić, broj indeksa 2019/001028 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanjePrijavila je temu kod mentora dr...