Izaberite stranicu
ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Теодора Дробњаковић, бр. индекса 2019/002014 – студијски програм – Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2025. године Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Развој туризма на Златару“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада: др...
ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђени су датуми одбране завршног рад за студенте

Тихомир Бабић, број индекса 2019/002104 – студијски програм: Туризам и хотелијерство Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић  под називом:  „Значај гастрономских водича за квалитет услуга у ресторатерству“  Предложена Комисија за оцену и одбрану...
ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Татјана Стојанов, број индекса 2020/001003 – студијски програм: Трговина и међународно пословање Пријавила је тему код ментора др Драгољуба Јовичића под називом:  „Вербална и невербална комуникација – кључни фактор за остваривање конкурентске предности на B2C...
ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Теодора Дробњаковић, бр. индекса 2019/002014 – студијски програм – Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2025. године Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Развој туризма на Златару“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада: др...
ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Теодора Дробњаковић, бр. индекса 2019/002014 – студијски програм – Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2025. године Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Развој туризма на Златару“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада: др...
ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Милан Лучић, бр. индекса 2020/002011 – студијски програм Туризам и хотелијерство Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић Назив теме: „Туристички потенцијали Војводине“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:   др Ана Јовичић Вуковић, ментор др...