Izaberite stranicu
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad09.06.2022. O B A V E Š T E NJ E    Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:  Jana Kisin, broj indeksa 2018/000065 – studijski program: Finansije i bankarstvo   Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad27.05.2022. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:    Laura Baliž, broj indeksa 2018/001051 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanjePrijavila je temu kod mentora dr...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad23.05.2022. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:     Grmuša Milana, br. indeksa 2017/003008 – studijski program PreduzetništvoPrijavila je temu kod mentora dr Dejana ĐurićaNaziv...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad01.04.2022. O B A V E Š T E NJ E     Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:      Bogdan Milutinović, broj indeksa 2018/003019 – studijski program: Finansije i bankarstvo   Prijavio je temu kod mentora dr...