Izaberite stranicu
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad06.10.2021. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:    Vanja Pašalić, broj indeksa 2018/004006 – studijski program: Primenjena informatikaPrijavila je temu kod mentora dr Predraga...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad05.10.2021. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:     Danijel Borojević, broj indeksa 2018/000041 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavio je temu kod mentora dr Dragane...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad01.10.2021. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:     Andrijana Vlajković, broj indeksa 2018/003002 – studijski program: PreduzetništvoPrijavila je temu kod mentora dr Slobodanke...