Izaberite stranicu
Obaveštenje o početku nastave

Obaveštenje o početku nastave

Predavanja u zimskom semestru za studente I godine osnovnih strukovnih studija, počinju u ponedeljak, 02.10.2023. godine, a vežbe 09.10.2023. god. Predavanja u zimskom semestru za studente II i III godine osnovnih strukovnih studija počinju u ponedeljak, 09.10.2023. godine,...
Obaveštenje o početku nastave

O B A V E Š T E NJ E

Svi studenti koji  upisuju ili obnavljaju  godinu školske  2023/24 god. u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac  kroz svoj e-student nalog, imaju vidljivu uplatu na računu,  pa zatim predaju u službu sledeća dokumenta: Indeks (za studente, ako već nije overen...
Obaveštenje o početku nastave

Dodatni ispitni rok – Oktobar II

Odobrava se realizacija dodatnog ispitnog roka – oktobar 2 koji će se realizovati u periodu od 29.09. do 30.09.2023. godine.Studenti upisani na osnovne strukovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine, takođe imaju pravo polaganja ispita u...