Izaberite stranicu
Obaveštenje o roku za odbranu radova

Obaveštenje o roku za odbranu radova

Svi studnti osnovnih, specijalističnih i master studija, koji žele da odbrane radove u ovoj školskoj godini imaju rok do 08.10.2021.godine Studenti specijalističkih i master studija radove moraju predati najksnije do 27.09.2021.god.Studenti osnovnih studija radove...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Svi studenti koji  upisuju ili obnavljaju  godinu školske  2021/22 god. u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac  kroz svoj e-student nalog, imaju vidljivu uplatu na računu,  pa zatim predaju u službu sledeća dokumenta:Indeks sa potpisima profesora za overu...