Izaberite stranicu

COST АКЦИЈЕ

COST Action CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Опис:

COST је међувладин оквир за европску сарадњу у науци и технологији који финансијски подржава активности везане за организацију конференција, семинара, састанака радних група, састанака управних одбора појединачних пројеката овог програма, учешће у обуци, као и летње школе и трошковe кратких научних посета.

Главни циљ акције је истраживање могућности за побољшање транспарентности процеса заснованих на вештачкој интелигенцији у области Fintech, истраживање транспарентних наспрам тзв. модела „црне кутије“ за подршку у доношењу одлука у финансијском сектору и транспарентности инвестиционих производа за клијенте. Захваљујући интердисциплинарном приступу, Акција настоји да премости јаз између академске заједнице, индустрије и јавног сектора кроз истраживање усмерено на иновације.

Чланови из Србије међу осталима су:

Предавачи Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду др Дајана Ерцеговац и др Мирела Момчиловић као чланице Радне групе 2 у овој COST Акцији која истражује Транспарентне у односу на моделе подршке за одлучивање црна кутија“ у финансијској индустрији.