Предмет Наставник Датум Време Учионица
Пословна анализа (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Управљање инвестицијама (Бол. 20 длс) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 20 длс) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Основи организације (Бол. 20 длс) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Психологија (Бол. 20 длс) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска и актуарска математика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 20 длс) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Математика (Бол. 20 длс) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Национална економија (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Пословне финансије (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Економика предузећа (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Међународне финансије (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Агроекономија (Бол. 20 длс) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Вредновање предузећа др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00

Учионица13

Туристичка географија (Пре Бол.) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Менаџмент набавке др Марко Шпилер 24-05-2024 10:00

Учионица8

Национална економија (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Пословне комуникације (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00

Учионица9

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Пословна математика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Монетарна економија др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Монетарна економија др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Родно-одговорно буџетирање др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Трговина и инвестиције Европске уније др Биљана Станков 17-05-2024 13:00

Учионица12

Трговина и инвестиције Европске уније др Биљана Станков 17-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Примењено статистичко истраживање др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пословна статистика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Менаџмент пословних перформанси др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 20 длс) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Теорија графова (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Пројектни менаџмент др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 16) др Синиша Митић 16-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Синиша Митић 16-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Међународна пореска политика др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгана Гашевић 24-05-2024 09:00

Учионица10

Истраживање тржишта (Бол. 17) др Драгана Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица11

Буџетско рачуноводство др Наталија Кековић 24-05-2024 11:00

Учионица11

Буџетско рачуноводство др Наталија Кековић 24-05-2024 11:00

Учионица11

Економика међународних интеграција др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Увод у Европску унију др Биљана Станков 17-05-2024 13:00

Учионица12

Увод у Европску унију др Биљана Станков 17-05-2024 13:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Маркетинг др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Пословно право (Бол. 12) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословно право (Бол. 17) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословно право (Бол. 20 длс) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословно право (Пре Бол.) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословна статистика др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Туристичка легислатива (Пре Бол.) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Увод у финансије (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Међународно банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Осигурање (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Осигурање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Корпоративно управљање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Пословна анализа (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Основи ревизије (Бол. 17) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Рачуноводство (Бол. 17) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Међународна економија (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Менаџмент услуга (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Маркетинг у туризму (Пре Бол.) др Наташа Павловић 17-05-2024 09:00

Учионица10

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00

Учионица8

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Програмски језици I (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30

Лабораторија 3

Учионица11

Програмски језици II (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30

Лабораторија 3

Учионица11

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Пословни информациони системи (Пре Бол.) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Трговински маркетинг (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Окружење пословања (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Организационо понашање (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Пре Бол.) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Пословна етика (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Основи туризма (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Технике међународног пословања (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Економика трговине (Пре Бол.) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Примена информационих технологија (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Међународни туризам (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Базе података (Пре Бол.) др Данијела Тешендић 21-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословно окружење (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Геополитика (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 12) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Психологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање медија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Предузетничке финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Основи организације (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Основи организације (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Агроекономија (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Познавање робе (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Технологија производње хране (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Маркетинг (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Актуарство (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Основи ревизије (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Математика (Бол. 12) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Управљање квалитетом (Бол. 12) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарски менаџмент (Бол. 12) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Осигурање (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Јавне финансије (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Математика (Бол. 12) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Финансијски менаџмент (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Јавне финансије (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Осигурање (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Међународна трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Јавне финансије (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Туристичка географија (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Међународна економија (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Предузетништво (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Математика (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Пословни апликативни системи (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Информациони системи у туризму (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Рурални туризам (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Економика туризма (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи економије (Бол. 16) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Социологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи менаџмента (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Пословна математика (Пре Бол.) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Дигитални маркетинг (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Менаџмент услуга (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Психологија (Бол. 16) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Познавање робе (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Јелена Вукићевић 24-05-2024 09:00

Учионица8

Развој пословних апликација (Бол. 16) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30

Лабораторија 3

Учионица11

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30

Лабораторија 3

Учионица11

Увод у програмирање (Бол. 16) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30

Лабораторија 3

Учионица11

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) др Сузана Марковић 15-05-2024 11:00

Лабораторија 5

Учионица9

Напредне веб технологије (Бол. 16) др Сузана Марковић 15-05-2024 11:00

Лабораторија 5

Учионица9

Еколошки менаџмент (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Операциона истраживања (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Математика (Бол. 17) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00

Учионица12

Бизнис план (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Управљање пројектима (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Рурални туризам (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Примена информационих технологија (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 07) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Оперативни системи (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Увод у финансије (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Базе података (Бол. 16) др Данијела Тешендић 21-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Рачунарске мреже (Бол. 16) др Данијела Тешендић 21-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Основи економије (Бол. 17) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) др Синиша Митић 16-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30

Лабораторија 4

Информациони системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30

Лабораторија 4

Мултимедијални системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30

Лабораторија 4

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Безбедност информационих система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Основи електронског пословања (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 29-05-2024 12:00

Лабораторија 3

Учионица11

Дигитални маркетинг (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 29-05-2024 12:00

Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Економика јавног сектора (Пре Бол.) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Основи ревизије (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Владимир Стојановић 15-05-2024 09:00

Учионица13

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Владимир Стојановић 15-05-2024 09:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00

Учионица13

Туристичка географија (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00

Учионица13

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00

Учионица13

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Економика туризма (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Национална економија (Бол. 17) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословно окружење (Бол. 17) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Социологија (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Канали маркетинга (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Менаџмент трошкова (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Корпоративно управљање (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00

Учионица8

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00

Учионица11

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица9

Предузетничке финансије (Бол. 17) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Марко Шпилер 24-05-2024 10:00

Учионица8

Лидерство (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Основи организације (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Међународна трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Наташа Павловић 17-05-2024 09:00

Учионица10

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Основи организације (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00

Учионица9

Агроекономија (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Истраживање тржишта (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Маркетинг (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) др Владимир Стојановић 15-05-2024 09:00

Учионица13

Пословна статистика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00

Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Међународно банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Социјално предузетништво (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00

Учионица9

Основи менаџмента (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Пословне финансије (Бол. 17) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Јавне финансије (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Глобализација (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму (Бол. 17) др Наташа Павловић 17-05-2024 09:00

Учионица10

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Међународне финансије (Бол. 17) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Економија Европске уније (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30

Учионица14

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Финансијске берзе (Бол. 17) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Вукићевић 24-05-2024 09:00

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Драгана Томашевић 24-05-2024 09:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00

Учионица11

Учионица16

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи економије (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00

Амфитеатар1

Социологија (Бол. 16) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 20 длс) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30

Лабораторија 4

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00

Учионица8

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00

Учионица12

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30

Учионица8

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00

Учионица14

Интернет ствари (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00

Лабораторија 4

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00

Учионица9

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00

Учионица7

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00

Учионица8

Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00

Учионица13