Course ID 24.ОТРК17
Programme
ESPB 3
Number of classes
Semester 5
Status Core
Програм стручне праксе конципиран је тако да студенти кроз реализацију програмских практичних задатака у конкретним пословним системима употребе стечена теоријска знања и успешно остваре спој теоријског и практичног рада.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да примене претходно стечена теоријска и стручна знања у решавању практичних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Студенти ће у практичним условима развити способност уочавања проблема, критичке анализе и тражења алтернативних решења.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Примењене технике и облици међународног пословања.
2. Примењено познавање робе.
3. Примењени трговински менаџмент.
4. Примена електронског трговинског пословања.
5. Примена међународног пословног права.
6. Примењено спољнотрговинско и девизно пословање.
7. Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање.
8. Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје.
Организација где се обавља стручна пракса Интерна акта организације где се обавља стручна пракса
Обавезно присуство, према програму рада, у изабраном предузећу или институцији у којој студент обавља стручну праксу.