др Бојана Ковачевић Берлековић

Function Coordinator - Field work
Title Professor of vocational studies
E-mail b.k.berlekovic@gmail.com
Telephone +381214854016
Office КАБИНЕТ 4
Consultation Thursday 13:00 - 15:00

Lecture classes

  СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

Practical classes

  СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (ПРЕ БОЛ.)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 12)
  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)

Материјали

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)

Обавештења

24. March 2022.
Колоквијум – Спортско-рекреативни туризам

Колоквијум из Спортско-рекреативног туризма одржаће се у четвртак, 31.03.2022. у 10 часова у учионици 9 на Лиману.

др Бојана Ковачевић Берлековић