Бојана Попов

Function nema
Title
E-mail bojanapopov17@gmail.com
Telephone
Office КАБИНЕТ 5
Consultation Friday 09:00 - 11:00

Lecture classes

  Practical classes

   ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
   ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
   ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
   ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
   ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ (БОЛ. 16)
   БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)

  Exams

   Материјали

   Обавештења