др Бранка Пауновић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail brankapaunovic1711@gmail.com
Telephone +381214854036
Office КАБИНЕТ 41
Consultation Tuesday 10:10-12:10

Lecture classes

  ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 17)
  УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Practical classes

  Exams

   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 17)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 07)
   УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
   ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉ (ПРЕ БОЛ.)
   ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (ПРЕ БОЛ.)
   УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
   УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
   БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ (БОЛ. 17 - СС)
   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
   СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
   СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 20 ДЛС)
   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
   МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 12)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
   СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
   БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
   БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ (БОЛ. 07 - СС)
   СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
   ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ТРЖИШТА (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
   УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
   МЕЂУНАРОДНИ ТУРИЗАМ (ПРЕ БОЛ.)
   ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
   УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
   СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

  Материјали

  УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ (СС)
  ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)

  Обавештења

  7. April 2022.
  ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА ГРАДИВО КОЛОКВИЈУМЕ И ИСПИТЕ

  Обавестења и информације за колоквијуме и испите , као и  градиво и материјал,  постављено је на Moodle платформи предмета.

  Од 4.04.2022. активности искључиво у Школи за редовне студенте. DLS студенти и даље прате наставу и активност  преко платформе Moodle.

  31. March 2022.
  Oбавештење везано за одржавање наставе-присуство и активност

  Поштовани,

  Од понедељка, 04.04.2022. године настава на основним и мастер студијама ће се одржавати искључиво уживо у просторијама Школе. Професори неће бити у обавези да постављају материјале на платформу Moodle. Важно је да се сви поени за присуство и активност закључно са 01.04.2022. године признају студентима, а у наредном периоду да се прикупљају уживо у Школи у договору са професорима и асистентима и да о томе благовремено обавестите студенте. Online настава ће се и даље одвијати код др Зорана Марошана и др Дејана Живкова.

  С поштовањем,

  др Слободанка Јовин, помоћник директора за наставу

  Поштовани,

  ДОПУНА: Присуство није обавезно, запослени студенти не добијају бодове на присуство,  као ни за активност,  уколико нису присутни на предавањима и вежбама, почев од 4.о4.2022.

  Комплетан материјал налази се на платформи Moodle.

  Семинарске радове браните на часовима предавања и вежби.-(погледати обавестење везано за семинарски рад постављено на платформи Moodle)