Latinović dr Branko

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail branko.latinovic@vps.ns.ac.rs
Telephone 485-4035
Office KABINET 42
Consultation Monday 11:00-13:00

Lecture classes

  RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)
  INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 3 (BOL. 16)

Practical classes

  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)

Exams

  OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROJEKTOVANjE (BOL. 07 - SS)
  RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  INFORMACIONI SISTEMI U TURIZMU (BOL. 12)
  ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆANjA (BOL. 12)
  SISTEMI ZA UPRAVLjANjE BAZAMA PODATAKA (PRE BOL.)
  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  PRIMENA INTEGRISANIH RAZVOJNIH ALATA (BOL. 07 - SS)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)
  INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 07)
  BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 3 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  BAZE PODATAKA (BOL. 07)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (PRE BOL.)

Материјали

RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)
MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)

Обавештења

19. June 2021.
Консултације 21.6.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије у понедељак 21.6.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. June 2021.
Консултације 07.06.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије у понедељак 07.06.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

25. April 2021.
Консултације 26.04.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 26.04.2021. године од 13 до 15 часова биће одржане исти дан путем Skype-a од 17 до 19 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

17. April 2021.
Консултације 19.04.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 19.04.2021. године од 13 до 15 часова биће одржане исти дан путем Skype-a од 17 до 19 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

7. March 2021.
Консултације 8.3.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 8.3.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a од 17 до 19 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. February 2021.
Консултације 8.2.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 8.2.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a од 16 до 18 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

8. November 2020.
Обавештење за активности 9.11.2020. године

Поштовани студенти,

Предавања из мојих предмета МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ и СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ, као и вежбе из СОФТВЕРСКОГ ИНЖЕЊЕРИНГА ће се у понедељак 9.11.2020. године одржати у терминима распореда у ONLINE режиму путем Skype-a.

Консултације предвиђене за понедељак 9.11.2020. године од 11 до 13 часова такође ће бити одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

11. October 2020.
Консултације 12.10.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 12.10.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

26. September 2020.
Консултације

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 28.9.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане у уторак 29.9.2020. године од 11 до 13 часова..

др Бранко Латиновић

12. September 2020.
Консултације 14.9.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 14.9.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. September 2020.
Консултације 7.9.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 7.9.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

20. June 2020.
Консултације 22.6.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 22.6.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. June 2020.
Консултације 8.6.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 8.6.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

24. May 2020.
Консултације 25.5.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 25.5.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

17. May 2020.
Консултације

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 18.5.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

29. March 2020.
Колоквијуми

Због одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије одгађају се колоквијуми из предмета ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ и РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ АПЛИКАЦИЈА предвиђени за 30.3.2020. године.
др Бранко Латиновић