др Дајана Ерцеговац

Function nema
Title Assistant
E-mail ercegovacdajana@gmail.com
Telephone +381214854046
Office КАБИНЕТ 36
Consultation Thursday 14:00 - 16:00

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)

Practical classes

  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (БОЛ. 17 - МС)
  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)