др Данијела Тешендић

Function nema
Title Associate Professor
E-mail tesendic@uns.ac.rs
Telephone
Office КАБИНЕТ 38
Consultation Tuesday 14:00-15:00

Lecture classes

  БАЗЕ ПОДАТАКА (БОЛ. 16)
  РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (БОЛ. 16)

Practical classes

  РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (БОЛ. 16)
  БАЗЕ ПОДАТАКА (БОЛ. 16)

Exams

  БАЗЕ ПОДАТАКА (ПРЕ БОЛ.)
  СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ БАЗАМА ПОДАТАКА (ПРЕ БОЛ.)
  БАЗЕ ПОДАТАКА (БОЛ. 16)
  РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (БОЛ. 16)

Материјали

Обавештења