Đurić dr Dejan

Function nema
Title Assistant Professor Professor of vocational studies
E-mail ddjuric971@gmail.com
Telephone 485-4048
Office KABINET 34
Consultation Tuesday 11:00-13:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)

Exams

  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  GEOPOLITIKA (BOL. 07)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Материјали

NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
GEOPOLITIKA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)

Обавештења

25. April 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, Konkurentnost preduzeca i privrede (master) 26.04.2021

Predavanja preko Zoom aplikacije, Konkurentnost preduzeca i privrede (master) 26.04.2021

 

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 13:00 – 13:45

https://us04web.zoom.us/j/76207674920?pwd=dU55NWxkd3NvQjlBYmFZNUg3THp5QT09

Meeting ID: 762 0767 4920
Passcode: 3J0QLw

Drugi cas 14:00 – 14:45

https://us04web.zoom.us/j/74662927700?pwd=R3ZGdHBWL1dHRkJQTDRYNW5McFg0dz09

Meeting ID: 746 6292 7700
Passcode: 0tdb3Z

Treci cas 15:00 – 15:45

https://us04web.zoom.us/j/79974091159?pwd=NDFBU0w3SHEwbFVkNG95dnVPcllrdz09

Meeting ID: 799 7409 1159
Passcode: vHKf7s

25. April 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, 26.04.2021, Nacionalna ekonomija

Predavanja preko Zoom aplikacije 26.04.2021

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 11:00 – 11:45

https://us04web.zoom.us/j/78280103581?pwd=MWt2dTU1VlFRMmcyRWZXaDEyVUlpUT09

Meeting ID: 782 8010 3581
Passcode: r6RVj1

Drugi cas 12:00 – 12:45

https://us04web.zoom.us/j/73158014078?pwd=Z2hHVkxNSzk2OHpkVDlrcVZpMnd3Zz09

Meeting ID: 731 5801 4078
Passcode: SEFX85

18. April 2021.
Upis ocena i uvid u radove sa ispita, odrzanih 16.04.2021.

Upis ocena i uvid u radove sa ispita, održanih 16.04.2021. godine, biće održan u utorak 20.04.2021. godine, od 12 časova na Limanu (kabinet 34).

U tabele su uneti poeni samo za studente koji su položili završni ispit.

17. February 2021.
Predmet Nacionalna ekonomija – Obaveštenje o načinu održavanja predavanja i vežbi

Poštovani studenti,

predavanja iz predmeta Nacionalna ekonomija održavaće se preko Zoom apikacije. Predavanja se održavaju ponedeljkom (prvi čas od 11:00-11:45, drugi čas od 12:00-12:45). Vežbe se održavaju uživo, a za izvođenje vežbi su zadužene koleginice Marija Vranješ i dr Marija Vuković.

Predispitne obaveze donose maksimalno 35 poena (kolokvijum – 20 poena, za prolaz je potrebno ostvariti najmanje 11 poena na kolokvijumu, izrada seminarskog rada – 10 poena, prisustvo – 5 poena). Da bi student stekao pravo da polaže završni ispit, mora ostvariti najmanje 18 predispitnih poena.

Seminarske radove studenti rade kod koleginica koje su zadužene za izvođenje vežbi, koje, takođe, vode i evidenciju o prisustvu studenata na osnovu koje se dobijaju poeni za prisustvo nastavnim aktivnostima (maksimano 5 poena).

Maksimalan broj poena na završnom ispitu je 65, a minimalan broj poena za polaganje završnog ispita je 33 poena. Na završnom ispitu studenti rade 2 pitanja esejskog tipa. Do kraja semestra, studenti će dobiti spisak pitanja za polaganje završnog ispita.

Gradivo za polaganje kolokvijuma i završnog ispita se nalazi u udžbeniku Nacionalna ekonomija ( koautori: Dejan Đurić. Miroslav Đorđević, Radovan Tomić).

Gradivo za kolokvijum obuhvata sledeće delove udžbenika: od 12-25 strane, od 40-51 strane i od 131-176 strane. Kolokvijum će se polagati uživo u prostorijama škole . U toku semestra ćemo doneti odluku o tome da li će na kolokvimu biti pitanja esejskog tipa, ili će biti veći broj pitanja koja će zahtevati kraće odgovore. Studenti sa DLS studija kolokvijum polazu online.

Gradivo za završni ispit obuhvata deo udžbenika od 176. strane do kraja knjige.

 

 

30. December 2020.
Osnovi ekonomije – pitanja za završni ispit

Pitanja za završni ispit (predmet Osnovi ekonomije), možete naći u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.

3. November 2020.
Udžbenik Osnovi ekonomije

Udžbenik Osnovi ekonomije možete naći na Moodle platformi u okviru teme 1.