Đurić dr Dejan

Function nema
Title Assistant Professor Professor of vocational studies
E-mail ddjuric971@gmail.com
Telephone +381214854048
Office KABINET 34
Consultation Monday 10:00-12:00 u prostorijama KP

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
   POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   GEOPOLITIKA (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 12)
   OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   GEOPOLITIKA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
   POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 07)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

  Материјали

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)

  Обавештења

  14. January 2022.
  Link za konsultacije 24.01.2022

  Konsultacije su u ponedeljak od 10 do 12 časova preko Zoom aplikacije

  https://us04web.zoom.us/j/76258816742?pwd=ApKzIyDJxjBMMHcjiz3ZqSa6-OaTmz.1

  Meeting ID: 762 5881 6742
  Passcode: 8MhAj7

   

   

   

  8. January 2022.
  Odlaganje predavanja – Osnovi ekonomije

  Poštovani studenti,

  predavanja iz predmeta Osnovi ekonomije neće biti održana u ponedeljak, 10.01.2020. godine. Predavanja će se održati online, preko Zoom aplikacije, u petak 14.01. od 18 časova. Link za predavanja će biti istaknut na mojoj ličnoj stranici i Moodle platformi.

  1. October 2021.
  Struktura poena za predmet Osnovi ekonomije

  OSNOVI EKONOMIJE

  STRUKTURA POENA

  1. kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
  2. seminarski rad: 10 peona
  3. testovi za aktivnost: 5 poena

  35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)

  1. ispit 65 poena (min. 33 p.)

  GRADIVO ZA KOLOKVIJUM

  Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 1 do 90 str. (do glave “Preduzeća na monopolskom tržištu”)

  8 ili 10 test pitanja

  GRADIVO ZA ISPIT

  Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 90. str. do kraja knjige

  3 esejska pitanja

  4. June 2021.
  Gradivo za ispit i kolokvijum za studente starijih generacija

  Studenti koji ne pripadaju tekucoj generaciji, kolokvijum i zavrsni ispit polazu na sledeci nacin:

  1. Kolokvijum se polaze iz udzbenika Nacionalna ekonomija (Djuric, Djordjevic, Tomic), od pocetka knjige do 86. strane.
  2. Zavrsni ispit – udzbenik Nacionalna ekonomija (Djuric, Djordjevic, Tomic), od  86. strane do 130. strane.                                         – udzbenik Osnovi ekonomije (Jednak, Tomic), poglavlja 4, 7, 8 i 9.

  12. May 2021.
  Nacionalna ekonomija, pitanja za završni ispit

  Pitanja za završni ispit za predmet Nacionalna ekonomija,  možete pronaći u okviru materijala za ovaj predmet.

  30. December 2020.
  Osnovi ekonomije – pitanja za završni ispit

  Pitanja za završni ispit (predmet Osnovi ekonomije), možete naći u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.

  3. November 2020.
  Udžbenik Osnovi ekonomije

  Udžbenik Osnovi ekonomije možete naći na Moodle platformi u okviru teme 1.