др Ђорђе Ћузовић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telephone +381214854013
Office КАБИНЕТ 7
Consultation Friday 18:00 - 20:00

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Practical classes

  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
  КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Материјали

МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС)
(ПРЕ БОЛ.)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА I ТР-ТЕМА-4 (БОЛ. 12)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (СС)
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 07)
ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)

Обавештења

8. March 2022.
Колоквијум из предмета Електронска трговина

Колоквијум из предмета Електронска трговина биће одржан у петак 8. 4. 2022. године од 16ч у учионици 12.

8. March 2022.
Колоквијум из предмета Међународна трговина

Колоквијум из предмета Међуанродна трговина биће одржан у петак 8. 4. 2022. године од 13ч у учионици 12.

10. November 2020.
Стручна пракса

Радове из области којој припада стручна пракса потребно је доставити предметном  професору најкасније 7 радних дана пре одржавања испита. Радови који не стигну у предвиђеном року биће укључени за наредни испитни рок.