др Ђорђе Ћузовић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telephone +381214854013
Office КАБИНЕТ 7
Consultation Wednesday 15:40-17:40

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Practical classes

  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
  КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Материјали

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС)
(ПРЕ БОЛ.)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС) (ПРЕ БОЛ.)
СТРУЧНА ПРАКСА I ТР-ТЕМА-4 (БОЛ. 12)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (СС)
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 07)
ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)

Обавештења

2. March 2024.
Колоквијум из предмета Електронска трговина

Колоквијум из предмета Електронска трговина биће одржан у среду 3. 10. 2024. године од 14ч у учионици 12.

2. March 2024.
Колоквијум из предмета Међународна трговина

Колоквијум из предмета Међународна трговина биће одржан у среду 10. 4. 2024. године од 11ч у учионици 12.

26. October 2023.
Колоквијум из предмета Глобализација

Колоквијум из предмета Глобализација биће одржан у четвртак 7. 12. 2023. године од 17ч у учионици 16.

10. November 2020.
Стручна пракса

Радове из области којој припада стручна пракса потребно је доставити предметном  професору најкасније 7 радних дана пре одржавања испита. Радови који не стигну у предвиђеном року биће укључени за наредни испитни рок.