Ćuzović dr Đorđe

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telephone +381214854013
Office KABINET 7
Consultation Friday 11:00-13:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Exams

  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
  MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
  KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  INTERNET MARKETING (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)

Материјали

GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
(PRE BOL.)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Обавештења

13. January 2022.
Predavanja iz predmeta Globalizacija (MS) 14.01.2022.

Predavanja iz predmeta Globalizacija (MS) u petak 14. 1. 2022. godine od 14č održaće se korišćenjem Zoom platforme. Link za pristup predavanju:

https://us04web.zoom.us/j/75254996526?pwd=Gu6fwItZCqa5I0cAqHZlsJIh7A6Vya.1

Passcode: 12345

10. November 2021.
Kolokvijum iz predmeta Globalizacija (MS)

Kolokvijum iz predmeta Globalizacija (MS) biće održan u petak 10. 12. 2021. godine od 17č u prostorijama škole na Limanu.

10. November 2020.
Stručna praksa

Radove iz oblasti kojoj pripada stručna praksa potebno je dostaviti predmetnom  profesoru najkasnije 7 radnih dana pre održavanja ispita. Radovi koji ne stignu u predviđenom roku biće uključeni za naredni ispitni rok.