Драгана Гашевић

Function nema
Title Assistant
E-mail draganag.vps@gmail.com
Telephone +381214854039
Office КАБИНЕТ 28
Consultation Tuesday 12:00 - 14:00

Lecture classes

  Practical classes

   КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)

  Exams