Gašević Dragana

Function nema
Title Assistant
E-mail draganag.vps@gmail.com
Telephone 485-4039
Office KABINET 28
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  Practical classes

   SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)
   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)

  Exams

   Materijali

   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)
   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
   SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
   MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
   POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)

   Obaveštenja

   25. November 2019.
   Kolokvijum Kanali marketinga

   Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Kanali marketinga slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 4. decembra 2019. godine (sreda), sa početkom u 08:30 časova, učionica 9, Liman.

    

    

   25. November 2019.
   Kolokvijum Savremeno tržišno poslovanje

   Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 2. decembra 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:10 časova, učionica 13, Liman.

    

    

    

   19. November 2019.
   Redovni kolokvijum iz predmeta Marketing

   Redovni kolokvijum iz predmeta Marketing za studente koji slušaju u zimskom semestru  kod dr Branke Maksimović održaće se 03.12.2019. godine (UTORAK) sa početkom  u 12:10 časova u amfiteatru A2  na Limanu.

   22. September 2019.
   Obaveštenje o predispitnim poenima

   Studenti koji nemaju dovoljan broj predispitnih poena potrebno je da blagovremeno uzmu temu za seminarski rad kako bi isti odbranili na poslednjim konsultacijama pred ispit.