др Драгана Милић

Function nema
Title Lecturer
E-mail dragana.ikonic@vps.ns.ac.rs
Telephone +381214854017
Office КАБИНЕТ 3
Consultation Wednesday 11:00-13:00

Lecture classes

  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)

Practical classes

  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)

Exams

  МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  ОСИГУРАВАЧКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  ЖИВОТНО И НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07)

Материјали

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 20 DLS)
УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)

Обавештења

9. February 2024.
Предавања из предмета Осигурање ДЛС

Предавања из предмета Осигурање одржаваће се понедељком (08.04.2024., 22.04.2024.) у 16.30ч приступом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09