др Драгана Милић

Function nema
Title Lecturer
E-mail draganaim84@gmail.com
Telephone +381214854017
Office КАБИНЕТ 3
Consultation Wednesday 10:00-12:00

Lecture classes

  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)

Practical classes

  КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)

Exams

  МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  ОСИГУРАВАЧКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  ЖИВОТНО И НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07)

Материјали

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 20 DLS)
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
OSIGURANjE (BOL. 12)

Обавештења