др Драгана Милић

Function nema
Title Lecturer
E-mail draganaim84@gmail.com
Telephone +381214854017
Office КАБИНЕТ 3
Consultation Friday 14:45-16:45

Lecture classes

  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)

Practical classes

  КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)

Exams

  МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  ОСИГУРАВАЧКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  ЖИВОТНО И НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07)

Материјали

КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 20 DLS)
УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)

Обавештења

13. October 2022.
Вeжбe из прeдмeтa Eкoнoмикa прeдузeћa ДЛС

Онлајн вежбе из предмета Економика предузећа ДЛС у месецу новембру одржаће се 02.,16., и 30.11.2022. у 12ч  приступом на следећи линк: https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09

5. October 2022.
Онлајн предавање из предмета Осигурање ДЛС

Предавања из предмета Осигурање одржаће се у уторак 04.04.2023., 18.04., 09.05. и 23.05. у 17ч приступом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09