Milić dr Dragana

Function nema
Title Assistant
E-mail draganaim84@gmail.com
Telephone +381214854017
Office KABINET 3
Consultation Wednesday 09:00-11:00

Lecture classes

  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 20 DLS)
  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)

Practical classes

  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 20 DLS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)

Exams

  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  OSIGURANjE (BOL. 17)
  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 20 DLS)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  OSIGURANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  OSIGURANjE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  OSIGURANjE (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)

Материјали

EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 20 DLS)
KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
OSIGURANjE (BOL. 17)
UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
OSIGURANjE
FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
OSIGURANjE (BOL. 12)
POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
(PRE BOL.)
OSIGURANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
BANKARSTVO (BOL. 07)
OSIGURANJE (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)

Обавештења

11. October 2021.
Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća

Poštovani studenti,
Termin održavanja vežbi iz predmeta Ekonomika preduzeća se nalazi u tekstu ispod:
Ponedeljak : Ekonomika preduzeća vežbe: 14.30h – Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09

20. October 2020.
Važno obaveštenje – Rad na platformi Moodl

Poštovani studenti,

Do sada se tokom korišćenja platforme Moodle pojavio, kod nekih studenata,
problem prilikom rešavanja testova. Problem je uočen samo kod studenata koji
Moodle-u nisu pristupali korišćenjem pregledača (bowser-a) kao što su
Chrome, Firefox ili Opera, već su koristili Moodle aplikaciju koju su
instalirali na svoj telefon ili na svoj računar.

Kako bi izbegli tu vrstu problema, molimo Vas da ne koristite
Moodle aplikaciju za rad sa našom platformom, već neki od pregledača i
link koji je dat u Uputstvu za rad za studente (dls.ns.ac.rs)

17. March 2020.
Seminarski rad iz predmeta Finansijske berze

Seminarski rad možete poslati na moj mail na uvid, na osnovu kvaliteta rada dobijaju se pripadajući poeni.