Tomašević Dragana

Function nema
Title Assistant
E-mail dragana.vps@gmail.com
Telephone 485-4039
Office KABINET 28
Consultation Monday 09:15-11:15

Lecture classes

  Practical classes

   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
   FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)

  Exams

   Materijali

   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)

   Obaveštenja

   26. November 2019.
   Kolokvijum iz Ekonomike preduzeća kod prof. dr Biserke Komnenić

   Kolokvijum iz Ekonomike preduzeća kod prof.dr Biserke Komnenić održaće se 18.12.2019. godine u 13:00 časova u A1.

    

   7. October 2019.
   Obaveštenje iz predmeta Ekonomika preduzeća

   Obaveštavaju se studenti koji su stekli predispitne bodove kod prof. dr Zdravka Šolaka, a izlaze na završni ispit kod prof. dr Biserke Komnenić, da pre izlaska na ispit moraju imati bodove upisane u indeks, kao i da se pre ispita obrate predmetnom asistentu Dragani Tomašević u terminu konsultacija radi evidencije istih.

   Svi studenti koji nisu stekli predispitne bodove mogu se pridružiti tekućoj generaciji da slušaju ponovo predmet i mogu polagati kolokvijum kod prof. dr Biserke Komnenić.

   5. October 2019.
   Rezultati kolokvijuma (ispita) iz Ekonomike preduzeća održanog 3.10. – dr Biserka Komnenić

   Rezultati kolokvijuma (ispita) iz Ekonomike preduzeća – dr Biserka Komnenić

   1. Teodora Knežević 205/13TR  – 13 poena (kolokvijum) – nije položila

   Uvid u radove: sreda 9.10. od 10h do 11h, kabinet 33, Liman.