Jovičić dr Dragoljub

Function nema
Title Associate Professor Professor of vocational studies
E-mail djovicic@uns.ac.rs
Telephone 485-4044
Office KABINET 37
Consultation Wednesday 10:10-12:10

Lecture classes

  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   MARKETING (BOL. 07)
   MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
   MARKETING (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
   MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 07)
   MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
   SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 07)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
   POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
   MARKETING (BOL. 12)
   MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 12)

  Materijali

  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
  MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
  MARKETING (BOL. 17)
  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 12)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
  MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
  MARKETING (BOL. 12)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
  MARKETING (BOL. 12)
  MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
  TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)

  Obaveštenja

  25. November 2019.
  Kolokvijum Savremeno tržišno poslovanje

  Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 2. decembra 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:10 časova, učionica 13, Liman.

   

  25. November 2019.
  Kolokvijum Kanali marketinga

  Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Kanali marketinga slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 4. decembra 2019. godine (sreda), sa početkom u 08:30 časova, učionica 9, Liman.

   

   

  22. September 2019.
  Obaveštenje o predispitnim poenima

  Studenti koji nemaju dovoljan broj predispitnih poena potrebno je da blagovremeno uzmu temu za seminarski rad kako bi isti odbranili na poslednjim konsultacijama pred ispit.

  14. November 2018.
  Kolokvijum iz predmeta Marketing

  Kolokvijum iz  Marketinga (za studente koji slušaju predmet u tekućem semestru kod prof.dr Dragoljuba Jovičića) održaće se 20.11.2018., sa početkom u 10:20, Liman, A2.

  22. October 2018.
  MENADŽMENT NABAVKE – rezultati ispita 19.10.2018.

  ISPIT SU POLOŽILI

  Marić Nikola – 20 bodova

  Milev Nenad – 26 boda

  ISPIT NISU POLOŽILI

  Ćorac Bojana – 13 bodova

  Kukučka Maja – 10 bodova

  UPIS OCENA I UVID U RADOVE U UTORAK 23.10.2018. U KABINETU BR. 37 OD 9:30 DO 10:30

  3. July 2018.
  TERMIN ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

  Obaveštavaju se studenti da će se svi ispiti kod prof. Jovičić dr Dragoljuba održati u sredu 29.08.2018. u 9:00, učionice 12, 13 i 14 na Limanu.