др Драгољуб Јовичић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail dragoljub.jovicic@vps.ns.ac.rs
Telephone +381214854044
Office КАБИНЕТ 37
Consultation Wednesday 10:00-12:00

Lecture classes

  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)

Practical classes

  Exams

   ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 12)
   ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   МАРКЕТИНГ (БОЛ. 17)
   МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
   КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ (БОЛ. 12)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 07)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
   ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ (БОЛ. 07)
   САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
   ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
   ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ (БОЛ. 12)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 12)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
   ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 07)
   МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07)

  Материјали

  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
  САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
  МАРКЕТИНГ (БОЛ. 17)
  ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)

  Обавештења

  8. September 2023.
  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНИХ 07.09.2023. год.

  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ

  Батар Милана – 71(8)

  Добријевић Ивана – 65(7)

  Зељковић Дејана – 63(7)

  Радоичић Вања – није положено (19 бодова)

  Ристић Стоја – 74(8)

  Фаћој Анђела – 93(10)

  Поправни колоквијум је положио Михајлов Војин (30 бодова), а није положио Станковић Данило (12 бодова).

  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА

  Божић Александра – 69(7)

  Катанић Душанка – није положено

  Рајчић Милана – 67(7)

  Поправни колоквијум је положила Векић Бојана (27 бодова)

  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА

  Комненић Александар – 62 (7)

  Кузељевић Страхиња – 56(6)

  САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ

  Крстић Дарко – није положио

  УВИД У РАДОВЕ:

  Пословно комуницирање – уторак 12.00ч, кабинет 32

  Сви остали предмети – понедељак 14.00ч, кабинет 16

  22. February 2022.
  Стручна пракса, упуство за израду рада

  Упуство за израду рада и за полагање испита из

   

  „Стручне праксе ИИ (ТХ) – Тема 1“

   

  Студент уз консултације са професором бира тему, пише рад и доставља га благовремено (најмање четири седмице пре испита) професору на преглед. Након прегледа рада и професорове сагласности да може изаћи на испит, студент брани рад усмено у термину који је предвиђен у конкретном испитном року.

   

   

   

  Обим рада треба да буде у интервалу од 15 до 20 куцаних страна, формата А4, фонт 12.

   

  Структура рада: увод (цца 1-2 стр.), разрада (цца 13-18 стр., од чега 1/5 теорије и 4/5 у вези са праксом, тј. конкретном пословном ситуацијом у организацији), закључак (цца 1-2 стр.) и литература (минимум 3 извора („Савремено трж. пословање“, Јовичић, Сударов, ВПШСС))

   

  Централни део рада треба да се односи на опис, истраживање и анализу постојеће ситуације у изабраној организацији (предузећу, компанији), као и на пар конкретних предлога који би требало да допринесу бољој организацији и ефикаснијем пословању, а што би све скупа требало да резултира у бољој позиционираности организације на тржишту.

   

  У закључку се у сажетој форми презентују кључни предлози у вези са потенцијалним сугестијама и пословним активностима, које би требало да доведу до ефикаснијег пословања организације и постизања вишег нивоа конкурентске предности у односу на конкуренцију.

   

   

   

  Написани и од стране професора одобрени радови, уз благовремену предају свих потребних докумената (попуњени формулари за Стручну праксу) за излазак на испит, бране се на усменом испиту, у термину предвиђеном по распореду за конкретни испитни рок.

  Нови Сад, 19.02.2021.

   

  Оквирне ТЕМЕ за

  „Стручну праксу ИИ (ТХ) – Тема 1: Примењени маркетинг у туризму ( на конкретним примерима)“

  Цена као једна од кључних детерминанти у остваривању профитабилног пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Квалитетна услуга – предуслов ефикасног и одрживог пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Неопходност примене ефикасних интегрисаних маркетинг комуникација за остваривање конкурентске предности (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Значај ефикасног пословног комуницирања у (организацији, компанији, хотелу, ресторану… xy) за остваривање профитабилног пословања

  Утицај субјеката из микроокружења и сила из макроокружења на профитабилност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Неопходност благовременог и квалитетног маркетинг истраживања у процесу антиципирања потреба и жеља корисника услуга (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Значај фокусираности на географске и демографске детерминанте понашања потрошача при креирању оптималног маркетинг микса (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Неопходност ефикасног пословног преговарања за добру позиционираност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy) на Б2Б тржишту.

  Нови Сад, 19.02.2021.

  Проф. Драгољуб Јовичић