Ljubojević dr Gordana

Function nema
Title Associate Professor Professor of vocational studies
E-mail ljubojevic.vps@gmail.com
Telephone 485-4032
Office KABINET 5
Consultation Wednesday 11:00-13:00

Lecture classes

  POSLOVNA ETIKA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)

Practical classes

  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)

Exams

  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 1 (BOL. 12)
  POSLOVNA ETIKA (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 07)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 12)
  POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  TURISTIČKA LEGISLATIVA (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO/IIGRUPA (PRE BOL.)
  UPRAVNO PRAVO (PRE BOL.)
  PRIVREDNO PRAVO (PRE BOL.)
  PRAVO (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO (BOL. 07)
  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO/IGRUPA (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
  RADNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  UPRAVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)

Materijali

POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
KORPORATIVNO UPRAVLjANjE (BOL. 17)
POSLOVNA ETIKA (BOL. 17)
POSLOVNO PRAVO (BOL. 12)
MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO (BOL. 07)
POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO (BOL. 07)
TURISTIČKA LEGISLATIVA (PRE BOL.)
POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
POSLOVNO PRAVO (BOL. 07)

Obaveštenja

19. February 2017.
UPIS OCENA

Obaveštavaju se studenti da ce se upis ocena kod prof. dr G. Ljubojevic održati u petak, 24.2.2017. godine od 10:30h do 12:30h u kabinetu br. 45 na Limanu.

19. February 2017.
TERMIN STRUCNE PRAKSE

Obaveštavaju se studenti da ce se strucna praksa: SP2Tr1 – Primena medunarodnog poslovnog prava kod prof. dr G. Ljubojevic održavati petkom od 10:30h do 14:30h u kabinetu br. 45 na Limanu.

28. September 2015.
OBAVEŠTENJE O KONSULTACIJAMA

Obaveštavaju se studenti da se konsultacije kod prof. dr G. Ljubojevic, u ponedeljak, 28.9.2015. godine nece održati. U previdenom terminu konsultacija, studenti se mogu obratiti predmetnim asistentkinjama.

26. August 2015.
OBAVEŠTENJE O KONSULTACIJAMA

Obaveštavaju se studenti da ce se konsultacije kod prof. dr G. Ljubojevic, u ponedeljak, 14.9.2015. godine održati od 15h do 17h u prostorijama zgrade u KP.

5. July 2013.
TERMIN KONSULTACIJA NAKON LETNJE PAUZE

Konsultacije kod prof. dr G. Ljubojevic održavace se od 20. avgusta utorkom od 11 do 13h.