Damnjanović dr Jelena

Function Director
Title Professor of vocational studies
E-mail jdamnjanovic5@gmail.com
Telephone 485-4004
Office KABINET 10
Consultation Monday 14:45-16:45

www.jelenadamnjanovic.rs

Lecture classes

  MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  Exams

   TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
   MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
   TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (PRE BOL.)
   MENADžMENT U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
   EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (PRE BOL.)
   OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
   OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)
   POSLOVANjE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
   TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
   MEĐUNARODNO POSLOVANjE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
   EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)

  Материјали

  MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
  MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (MS)
  EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (MS) (PRE BOL.)
  (PRE BOL.)
  TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  MEĐUNARODNO POSLOVANJE (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)

  Обавештења

  5. May 2021.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – REDOVAN KOLOKVIJUM

  Kolokvijum iz predmeta Menadžment u spoljnoj trgovini na master strukvonim studijama za studente aktuelne generacije, biće održan putem Moodle platforme u ponedeljak 17. maja sa početkom u 19h. Oblasti koje je potrebno pripremiti za kolokvijum su sledeće: Spoljnotrgovinska mreža i međunarodna špedicija, Transportna dokumenta u spoljnotrgovinskom poslu i spoljnotrgovinska politika, Instrumenti spoljnotrgovinske politike, Zastupnici, distributeri i posrednici u spoljnotrgovinskom poslu, Angažovanje komisionara u spoljnotrgovinskom poslu i konsignaciona prodaja, Rizici u spoljnotrgovinskom poslu i specifičnosti međunarodnog platnog prometa, Instrumenti međunarodnog platnog prometa 1 i Instrumenti međunarodnog platnog prometa 2.

  3. September 2020.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI, master studije

  REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 31.08.2020.

  Milošević Gorana – 37 bodova, zaključna ocena 10 (92)

  Mijić Aleksandar – 78 bodova, zaključna ocena 8 (78)

  25. June 2020.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita jun 2020

  Ispit su položili sledeći studenti:

  Jugović Dobrila – 40 bodova (ukupno 95, ocena 10)

  Lalošević Miloš – 41 bod (ukupno 96, ocena 10)

  Milošević Sanja – 38 bodova (ukupno 93, ocena 10)

  Mirković Jovana – 28 bodova (ukupno 85, ocena 9)

  Samardžić Dragana – 35 bodova (ukupno 92, ocena 10)

  Stokić Ksenija – 40 bodova (ukupno 95, ocena 10)

  Špirić Danijela – 34 boda (ukupno 91, ocena 10)

  Ispit nisu položili sledeći studenti:

  Lugonja Jovana – 0 bodova

  Mijić Aleksandar – 19 bodova

  22. June 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment jun

  Ilic Tamara 6 Kapur Nemanja 8 Koplilovic Ivana 6 Krišulovic Milena 9 Petrovic Dragana 7 Simikic Danijela 6

  22. June 2016.
  Rezultati ispita Tehnike med. poslovanja jun

  Lukac Dino 6

  1. June 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment maj

  Ispit su položili: Blagojevic Vuk 7 Blanuša Bojan 6 Videkanjic Sanja 6

  5. April 2016.
  Upis ocena

  Upis ocena i uvid u radove održace se 06.04. u kabinetu 36, Liman, od 11:30-13:30.

  14. February 2016.
  Upis ocena i uvid u radove

  Upis ocena i uvid u radove bice održani 17.02. od 16-18h u kabinetu 42.

  14. April 2014.
  Rezultati ispita Poslovanje sa EU

  Rogic Jelena 8

  7. February 2014.
  Poslovanje sa EU – rezultati ispita februar

  Kocaber Andelka 6

  4. February 2014.
  Dodatni termin za ispit

  Studenti koji, zbog vremenskih uslova, nisu uspeli da dodu na ispit 31.01.2014.godine mogu doci na usmeni ispit 12.02.2014. u kabinet 32, Liman, sa pocetkom u 11:30.