др Љиљана Јовић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail ljiljana.jovic@vps.ns.ac.rs
Telephone +381214854034
Office КАБИНЕТ 43
Consultation Tuesday 15:00-17:00

Lecture classes

  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Practical classes

  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)

Exams

  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ ПОТРЕБА (БОЛ. 17 - СС)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ПЕРСОНАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  БУЏЕТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОФИТА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (ПРЕ БОЛ.)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКЕ БЕРЗЕ (БОЛ. 17)
  ПЕРСОНАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 12)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 12)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТИРАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Материјали

МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)

Обавештења

5. September 2022.

Резултати испита у септембарском испитном року:

 1. Финансијска стратегија и планирање пореза;
 • Павлица Николина;  колоквијум- 30 бодова
 • Панић Станоје; оцјена 6

2. Буџетирање, планирање и контрола профита:

Панић Станоје; оцјена 6