Jović dr Ljiljana

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail ljiljana09@hotmail.com
Telephone 485-4034
Office KABINET 43
Consultation Tuesday 14:45-16:45

Lecture classes

  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)

Practical classes

  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)

Exams

  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
  INSTRUMENTI FINANSIRANjA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (PRE BOL.)
  PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  BUDžETIRANjE, PLANIRANjE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  JAVNE FINANSIJE I BUDžETIRANjE (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 07)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)

Materijali

FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 12)
INSTRUMENTI FINANSIRANjA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
INSTRUMENTI FINANSIRANjA JAVNIH POTREBA (SS)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (SS)
UPRAVLJANJE RIZICIMA (SS)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)

Obaveštenja

4. October 2019.
Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom- oktobar II

Gavrancic Ivan- ocena  5

Gelic Sasa- ocena 7

Uvid u radove i upis ocena 05.10. u 11 casova, kabinet  43.

 

5. September 2019.
Upis ocena iz stručne prakse

Upis ocena iz stručne prakse za septembarski ispitni rok obaviće se u četvrtak, 12.09. u 13 časova u kabinetu 43.

5. September 2019.

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom (Septembar 2019)- Kaspenski Ana-ocena 6.
Upis ocena je u četvrtak, 12.09. u 13 časova.

25. June 2019.
Upis ocena iz stručne prakse

Upis ocena iz stručne prakse za studente koji su prijavili u junskom roku obaviće se u četvrtak 27.06. u 13 časova u kabinetu 43!

25. June 2019.

Rezultati ispita u junskom roku:
1. Upravljane rizikom : Ivan Gavrančić-ocena 5
2. Budžetiranje, planiranje i kontrola profita:Stefanović Miloš, ocena 6

13. February 2019.
uvid u radove i upis ocena

Upis ocena i uvid u radove sa ispita iz januarskog roka koji je zbog bolesti pomeren održaće se u cetvrtak 21.02. u 13 casova!

21. September 2018.
Rezultati ispita oktobar 1

Upravljanje rizicima

 • Saša Gelić  ocena 5
 • Jelena Bugarski ocena 5

Međunarodna poreska politika

 • Simo Poparić   ocena 10
 • Milica Bikarević – potrebno da se javi na mail

Uvid u radove u četvrtak  27.septembra u 11 casova u kabinetu 43.

11. September 2018.
Rezulati ispita-septembarski rok

Upravljanje rizikom

Jelena Bugarski  2016/100014    ocena 5

 

29. June 2018.
Rezultati ispita- junski rok

 

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku

Međunarodna  poreska politika

Ime i prezime K1 K2 S prisustvo aktivnost Ispit Ukupno bodova ocena
Simo Poparić 14 15 10 5 10      
Milica Grujić 13 12 10 5 10 41 91 10
Milica Dedijer 13 10 10 5 10 43 91 10
Milica Bikarević 11              
Nenad Kuprešak 9 9 10     27 55 6
Branka Kovačević   10   5 10      
                 

Javne finansije

Nikola Trkulja 191/12 FR    56 bodova, ocena  6

 

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita

Ivana Višinka (Katalinić)  1867/06      ocena  6

 

Uvid u radove  i upis ocean je 05.jula. 2018. U 13 časova, kabinet 43.

 

23. May 2018.
Rezultati majski ispitni rok

Instrumenti finansiranja javnih potreba

Svetlana Aleksić- ocena 6

Javne finansije

Ana Kopestenski- ocena 7 (65 bodova)

Uvid i upis ocena u cetvrtak 24. maja u 13 caosva; kabinet 43!

14. May 2018.
Promena termina konsultacija i predavanja

Pomeraju se konsultacije, predavanja i vežbe kod dr LJiljane Jović koje su trebale biti održane  u četvrtak 17.maja, na utorak 22. maj i to konsultacije u terminu od 13-15 casova , te predavanja na predmetu Međunarodna poreska politika  od 15 casova.

 

19. December 2013.
Rezultati ispita iz predmeta Budžetiranje, planiranje i kontrola profita, decembarski rok

Dragana Radanovic 5 Vujakovic Aleksandra 6 Stojic Mirjana 6 Danijela Lukic 5 Bajagic Igor 5 Marija Stojakovic 5 Uvid u radove i upis ocjena je u ponedeljak, 24.12. u 8 i 30, kabinet 12 na Limanu!

20. November 2013.
Rezultati ispita iz premeta Budžetiranje-planiranje i kontrola profita

Ispit Budžetiranje, planiranje i kontrola profita položila je Popovic Sladana , ocjena 6. Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak 24. novembra u 8 i 30. na Limanu

7. November 2013.
Obavještenja za predmet Budžetiranje – planiranje i kontrola profita

Literatura za polaganje ispita Budžetiranje-planiranje i kontrola profita ostaje ista kao kod profesora Božica. Odnosi se na odabrana poglavlja iz knjiga: – Malinic, D, Politika dobiti korporativnih preduzeca, Ekonomski fakultet Beograd, 1999. – Malinic, D, Divizionalno racunovodstvo, Ekonomski fakultet beograd, 1999. Ove dvije knjige studenti mofu preuzeti na kopiranje u skriptarnici fakulteta. – Stevanovic., N, Upravljacko racunovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd, 2012.; poglavlja 1,2,10,11,12. Knjiga se nalazi u bibiloteci Skole.

26. August 2013.
Konsultacije

Konsultacije kod dr Ljiljane Jovic odrzace se 03.09. u terminu od 13-15 na Limanu!

11. July 2013.
Kosultacije

Konsultacije za predmete za koji je dr Ljiljana Jovic odgovorni nastavnik bice odrzane nakon ljetnjeg raspusta, odnosno od 20.avgusta!