Vranješ Marija

Function nema
Title Assistant
E-mail vranjesmarija.vps@gmail.com
Telephone 485-4021
Office KABINET 2
Consultation Thursday 8:00-10:00

Lecture classes

  Practical classes

   Exams

    Materijali

    PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
    EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
    OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
    STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
    PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
    MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
    PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
    EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
    EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
    PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
    MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
    MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
    STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
    PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
    TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 07)
    MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)
    TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
    KOMERCIJALNO POSLOVANJE (BOL. 07)
    TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)

    Obaveštenja

    25. March 2019.
    Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment

    Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment kod prof.dr Tatjane Đurić Kuzmanović će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 11:15h u učionici 14 na Limanu.

    25. March 2019.
    Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija

    Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija kod prof.dr Slaviše Đorđevića će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 13h u učionici 14 na Limanu.