Vranješ Marija

Function nema
Title Assistant
E-mail vranjesmarija.vps@gmail.com
Telephone 485-4021
Office KABINET 2
Consultation Wednesday 08:00-10:00

Lecture classes

  Practical classes

   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)

  Exams

   Материјали

   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
   PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
   OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
   STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
   PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
   MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
   MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
   STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
   TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 07)
   MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)
   TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
   KOMERCIJALNO POSLOVANJE (BOL. 07)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)

   Обавештења

   17. June 2021.
   Popravni kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija za studente na daljinu

   Popravni kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija (za studente na daljinu), održaće se 23.06.2021. godine u 10h putem Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan u okviru teme 13.

   8. June 2021.
   Popravni kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija (junski ispitni rok)

   Svi studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u junskom ispitnom roku, moraju poslati mejl Mariji Vranješ sa naznakom u naslovu mejla: Prijava kolokvijuma za junski ispitni rok, ime i prezime studenta, broj indeksa, najkasnije do 12.06.2021. godine.

   26. April 2021.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Menadžment događaja

   Redovan kolokvijum iz predmeta Menadžment događaja održaće se u četvrtak, 29.04.2021. godine u 12h putem Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan u okviru teme 9.

   18. April 2021.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija

   Redovan kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija održaće se 19.04.2021. godine u 12h putem Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan u okviru teme 9.

   16. March 2021.
   Vežbe iz predmeta Menadžment događaja (17.03. – 26.03.)

   Vežbe iz predmeta Menadžment događaja će u periodu od 17.03. do 26.03., biti realizovane preko aplikacije Zoom, sredom od 14 časova. Vežbama možete pristupiti putem sledećeg linka:

   https://us04web.zoom.us/j/72103592474?pwd=Y0VmOWR0UjE1K2dLTjRGT3NQTmFoQT09

    

   16. March 2021.
   Vežbe iz predmeta Nacionalna ekonomija (17.03. – 26.03.)

   Vežbe iz predmeta Nacionalna ekonomija će u periodu od 17.03. do 26.03., biti realizovane preko aplikacije Zoom, sredom od 9 časova. Vežbama možete pristupiti putem sledećeg linka:

   https://us04web.zoom.us/j/72103592474?pwd=Y0VmOWR0UjE1K2dLTjRGT3NQTmFoQT09

   25. March 2019.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment

   Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment kod prof.dr Tatjane Đurić Kuzmanović će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 11:15h u učionici 14 na Limanu.

   25. March 2019.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija

   Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija kod prof.dr Slaviše Đorđevića će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 13h u učionici 14 na Limanu.