др Милијана Рогановић

Function Marketing Coordinator
Title Lecturer
E-mail milijanadjordjevic@gmail.com
Telephone +381214854008
Office КАБИНЕТ 16
Consultation Friday 16:30 - 18:30

Lecture classes

  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)

Practical classes

  ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)

Exams

  ФИНАНСИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  ЛИДЕРСТВО (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)

Материјали

ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 12)
МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
ФИНАНСИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (МС)
МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС) (ПРЕ БОЛ.)

Обавештења

2. March 2022.
Вежбе – Економика међународних интеграција 14:30h

https://us04web.zoom.us/j/78807048849?pwd=wwEesoq6XzUBNPmHAHbfCDSpLQfE6b.1