др Милош Јапунџић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail milos.japundzic@gmail.com
Telephone +38214854025
Office КАБИНЕТ 31
Consultation Thursday 13:00 - 15:00

Lecture classes

  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 16)
  ТЕОРИЈА ГРАФОВА (БОЛ. 16)
  ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)

Practical classes

  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ТЕОРИЈА ГРАФОВА (БОЛ. 16)
  ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)

Exams

  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 16)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)
  ТЕОРИЈА ГРАФОВА (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 07)
  ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 07)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 12)

Материјали

МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
ТЕОРИЈА ГРАФОВА (БОЛ. 16)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 16)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)
OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 12)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 12)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 16)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 12)

Обавештења