др Милош Јапунџић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail milos.japundzic@vps.ns.ac.rs
Telephone +38214854025
Office КАБИНЕТ 31
Consultation Monday 13:00-15:00

Lecture classes

  ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)

Practical classes

  ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)

Exams

  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)
  ТЕОРИЈА ГРАФОВА (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 07)
  ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)
  ПОСЛОВНА МАТЕМАТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 07)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 16)

Материјали

МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА (БОЛ. 16)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 16)
ТЕОРИЈА ГРАФОВА (БОЛ. 16)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 12)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 12)

Обавештења