др Мирослав Јовановић

Function nema
Title Full Professor
Telephone 485-4031
Office КАБИНЕТ 32
Consultation

Lecture classes

  ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)

Practical classes

  Exams

   ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
   ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)

  Материјали

  ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)

  Обавештења