др Наташа Папић Благојевић

Function Deputy Director for Projects
Title Professor of vocational studies
E-mail npapic.blagojevic@gmail.com
Telephone +381214854007
Office КАБИНЕТ 17
Consultation Thursday 10:00-12:00

Lecture classes

  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)

Practical classes

  Exams

   ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
   УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (БОЛ. 07 - СС)
   ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
   ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
   КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
   ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
   ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
   АКТУАРСТВО (БОЛ. 07)
   ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
   КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)
   СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
   ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
   КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
   ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
   АКТУАРСТВО (БОЛ. 12)
   ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)

  Материјали

  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 12)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 16)
  ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)
  АКТУАРСТВО (БОЛ. 12)
  АКТУАРСТВО (БОЛ. 07)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)

  Обавештења