др Наташа Папић Благојевић

Function Deputy Director for International Cooperation and Projects
Title Professor of vocational studies
E-mail npapic.blagojevic@vps.ns.ac.rs
Telephone
Office КАБИНЕТ 43
Consultation Thursday 11:15-13:15

Lecture classes

  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ПРИМЕЊЕНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)

Practical classes

  ПРИМЕЊЕНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Exams

  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (БОЛ. 07 - СС)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
  АКТУАРСТВО (БОЛ. 07)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ПРИМЕЊЕНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  АКТУАРСТВО (БОЛ. 12)

Материјали

ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 12)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 16)
ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)
АКТУАРСТВО (БОЛ. 12)
АКТУАРСТВО (БОЛ. 07)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)

Обавештења