др Предраг Ранитовић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telephone +381214854037
Office КАБИНЕТ 30
Consultation Friday 17:00-19:00

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)

Practical classes

  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)

Exams

  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 12)
  УВОД У Е-БИЗНИС (ПРЕ БОЛ.)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ПЛАЋАЊА (БОЛ. 12)
  ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 12)
  ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 07 - СС)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНИ АПЛИКАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 12)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)

Материјали

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 12)
ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)

Обавештења