др Предраг Ранитовић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telephone +381214854038
Office КАБИНЕТ 29
Consultation Friday 17:00-19:00

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПРИ) ТЕМА 4 (БОЛ. 16)

Practical classes

  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)

Exams

  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 12)
  УВОД У Е-БИЗНИС (ПРЕ БОЛ.)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ПЛАЋАЊА (БОЛ. 12)
  ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 12)
  ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 07 - СС)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНИ АПЛИКАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПРИ) ТЕМА 4 (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)

Материјали

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 12)
ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)

Обавештења