Ranitović dr Predrag

Function nema
Title Lecturer
E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telephone +381214854038
Office KABINET 29
Consultation Friday 17:00-19:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)

Practical classes

  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)

Exams

  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 12)
  PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE VEB APLIKACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆANjA (BOL. 12)
  PROJEKTOVANjE SISTEMA ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)