Vlaović Begović dr Sanja

Function nema
Title Lecturer
E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telephone 485-4041
Office KABINET 26
Consultation Thursday 10:10-12:10

Lecture classes

  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Practical classes

  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 20 DLS)

Exams

  FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Материјали

OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
POSLOVNA ANALIZA
OSNOVI REVIZIJE
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)

Обавештења

30. April 2020.
STRUČNA PRAKSA

Studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se popunjava.

30. April 2020.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI

U narednom periodu se očekuje početak realizacije ispita iz martovskog, a potom i aprilskog roka. Kako bi se izvršio raspored polaganja ispita sa ograničenim brojem studenata, studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u martovskom ispitnom roku  su u obavezi da se prijave  na mail: sanjavbegovic@gmail.com do 05.05.2020. godine.