Vlaović Begović dr Sanja

Function nema
Title Lecturer
E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telephone +381214854041
Office KABINET 26
Consultation Thursday 14:30-16:30

Lecture classes

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 20 DLS)

Practical classes

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 20 DLS)

Exams

  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 20 DLS)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)

Материјали

OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
OSNOVI REVIZIJE
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)

Обавештења

30. April 2020.
STRUČNA PRAKSA

Studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se popunjava.

30. April 2020.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI

U narednom periodu se očekuje početak realizacije ispita iz martovskog, a potom i aprilskog roka. Kako bi se izvršio raspored polaganja ispita sa ograničenim brojem studenata, studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u martovskom ispitnom roku  su u obavezi da se prijave  na mail: sanjavbegovic@gmail.com do 05.05.2020. godine.