др Сања Влаовић Беговић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telephone +381214854041
Office КАБИНЕТ 26
Consultation Thursday 14:30-16:30

Lecture classes

  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Practical classes

  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)

Exams

  ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 12)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)

Материјали

ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)

Обавештења