др Сања Влаовић Беговић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail sanja.vlaovic@vps.ns.ac.rs
Telephone +381214854041
Office КАБИНЕТ 26
Consultation Monday 11:00-13:00

Lecture classes

  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Practical classes

  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)

Exams

  ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 12)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (БОЛ. 12)

Материјали

РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)

Обавештења

10. October 2022.
Предавање ДЛС

Поштовани студенти,
 предавања студентима студија на даљину из предмета Пословна анализа ће бити у среду 1810.2023. са почетком 16h преко линка:
https://join.skype.com/BI8ZRLrYwrzc

 

 

Срдачно
Сања Влаовић Беговић