Vlaović Begović mr Sanja

Function nema
Title Lecturer
E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telephone 485-4041
Office KABINET 26
Consultation Tuesday 08:20-10:20

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Practical classes

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Exams

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)

Materijali

RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)

Obaveštenja

11. March 2019.
Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Upravljačko računovodstvo

Predavanja iz Upravljačkog računovodstva kod mr Sanje Vlaović-Begović održavaće se u istom terminu sredom, od 11:15 u amfiteatru A2LI.