Đukanović dr Slaviša

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail slavisad63@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Tuesday 12:00-14:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Exams

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  POSLOVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 20 DLS)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  ENERGETSKA BEZBEDNOST (BOL. 07)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)

Материјали

EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS)
STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS) (PRE BOL.)
POSLOVNO PLANIRANjE (SS)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS-M.BO)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)

Обавештења

28. April 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 29. april, 2021.

Sutra, u četvrtak, 29. aprila 2021., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održano  elektronsko predavanje iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 11. i 12. Voda i Vazduh.

Studenti se mogu pridružiti predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/74050684507?pwd=YmNERlMrRnE1QmV2NkRyenlUNjB4QT09

Meeting ID: 740 5068 4507

Passcode: Vj7af0

17. April 2021.
OBAVEŠTENJE O DRUGOM KOLOKVIJUMU IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA

Drage kolege, drugi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta biće održan u četvrtak, 22. aprila 2021. u 20 sati, elektronski, putem Moodle platforme, u okviru Lekcije 11. Pitanja na kolokvijumu biće iz Predavanja 7, 8, 9 i 10.

Kolokvijum će biti otvoren od 20 sati do 20 sati i 15 minuta. Vreme za izradu kolokvijuma iznosi 10 minuta. Srdačan podzrav.

14. April 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 15. april 2021., PRVI čas

Sutra, u četvrtak, 15. aprila 2021., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održan prvi čas elektronskog predavanja iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 10. Zelene tehnologije – prvi deo.

Studenti se mogu pridružiti predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/79964478603?pwd=bW90UWdTUkpjTVNsaHpNUnpZcW1IZz09

Meeting ID: 799 6447 8603

Passcode: mqZ5j2

14. April 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 15. april, 2021., DRUGI čas.

Sutra, u četvrtak, 15. aprila 2021., od 19 sati do 19 sati i 45 minuta, biće održan drugi čas elektronskog predavanja iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 10. Zelene tehnologije – drugi deo.

Studenti se mogu pridružiti predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/74669613008?pwd=OTd1dDBwMEhmK3hwZ2svSEhES29sdz09

Meeting ID: 746 6961 3008

Passcode: Hb5jaE

7. April 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 8. april, 2021.

Sutra, u četvrtak, 8. aprila 2021., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 9. jeste Ekobiznis.

Studenti se mogu pridružiti predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/77501411928?pwd=OEtibFNiUXo1VXFHWmR2dVZqZXpUdz09

Meeting ID: 775 0141 1928

Passcode: k7zTkE

31. March 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta za četvrtak, 1. april, 2021. (prvi čas)

Sutra, u četvrtak, 1. aprila 2021., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održane elektronsko predavanje iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 8. je Vrednovanje vremena.

Studenti se mogu pridružiti onlajn predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/78699719744?pwd=b3l0RUpQbjZMUGt2QjhVT051MUFrdz09

Meeting ID: 786 9971 9744

Passcode: CXXjV1

31. March 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 1. april. 2021. (drugi čas)

Sutra, u četvrtak, 1. aprila 2021., od 19 sati do 19 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 8. jesu Javna dobra i zajednički resursi.

Studenti se mogu pridružiti onlajn predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/76080209108?pwd=a2Zoc003YUY1eVlZWkViS0E1c2ViZz09

Meeting ID: 760 8020 9108

Passcode: bVkg44

27. March 2021.
Obaveštenje u vezi osvojenih bodova na prvom kolokvijumu iz Ekološkog menadžmenta

Svim studentima, koji su na pitanje 7 odgovorili sa: “Nisu” i na pitanje 8 sa: “Ne mogu” (umesto sa: “Ne”, kako je platforma prepoznavala), priznao sam te bodove

Nekolicini studenata, koji su na pitanje 8 odgovorili sa  “Nisu”, odgovor sam, zbog nelogičnog izraza, uvažio kao netačan i nisam priznao bod.

Osvojenii bodovi su upisani u Eksel tabelu uspeha koju je sastavila asistentkinja Vesna Futo Vugdelija. Srdačan pozdrav!

 

24. March 2021.
OBAVEŠTENJE O PRVOM KOLOKVIJUMU IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA

Drage kolege, sutra, u četvrtak, 25. marta, 2021, u 20 sati biće održan prvi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta, elektronski, preko Mudl platforme u okviru Lekcije 7. Pitanja za kolokvijum će biti iz Predavanja 1-6. Kolokvijum će biti otvoren od 20 sati do 20 sati i 30 minuta. Vreme za izradu kolokvijuma iznosi 20 minuta. Srdačan pozdrav.

5. February 2021.
Obaveštenje o vremenu održavanja elektronskih predavanja iz Ekološkog menadžmenta

Elektronska (on-lajn) predavanja iz Ekološkog menadžmenta, tokom nastupajućeg letnjeg semestra, biće održavana ČETVRTKOM od 18 sati, počev od 18. februara 2021., putem Zoom aplikacije.

Vezano sa pomenutim predavanjima, molim studente da prate naredna obaveštenja koja će biti postavljana na ovoj stranici. Srdačan pozdrav!

 

7. May 2020.
Obaveštenje o izmeni postupka polaganja ispita iz stručne prakse

Drage kolege, saglasno preporukama rukovodstva Škole, studenti koji nameravaju da polažu stručnu praksu u junskom roku, ne moraju ići u preduzeća o kojima pišu, niti moraju popunjavati obrasce za stručnu praksu.Umesto toga treba da odštampaju dva primerka završenog rada, od kojih jedan ostaje profesoru-mentoru, a drugi studentskoj službi. Srdačan pozdrav..