Jovin dr Slobodanka

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail boba_jovin@yahoo.com
Telephone 485-4041
Office KABINET 26
Consultation Tuesday 11:00-13:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

Practical classes

  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)

Exams

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)

Материјали

KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
FINANSIRANjE MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA (SS)
OSIGURANjE (BOL. 12)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
OSIGURANJE (BOL. 12)
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
OSIGURANJE (BOL. 12)
KORPORATIVNE FINANSIJE (MS) (PRE BOL.)
BANKARSTVO (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 07)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)

Обавештења

24. June 2021.
Rezultati ispita iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.06.2021. godine

Rezultati ispita iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.06.2021. godine

Položio je Bojan Đekić, 2018/003039 51 poen, ocena 6

24. May 2021.
Podela potpisa iz Preduzetničkih finansija

Podela potpisa iz Preduzetničkih finansija održaće se u četvrtak, 27.05.2021. godine na predavanjima u 08.30 časova. Potpisi će se deliti i na konsultacijama.

27. April 2021.
Predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkih finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 29.04.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

22. April 2021.
Rezultati kolokvijuma iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.04.2021. godine

Kolokvijum je položio Bojan Đekić, broj indeksa 2018/003039, 17 poena.

21. April 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkih finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 22.04.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

13. April 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkih finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 15.04.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

3. April 2021.
Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija

Redovni kolokvijum iz Preduzetničkih finansija za studente koji predmet slušaju u ovom semestru, održaće se u četvrtak, 08.04.2021. godine u 09:00 časova putem aplikacije Moodle. Kolokvijum će biti otvoren od 09.00 do 09:20 časova u okviru 6. teme.

31. March 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkih finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 01.04.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

24. March 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkih finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 25.03.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

17. March 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkh finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 18.03.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY