Jovin dr Slobodanka

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail boba_jovin@yahoo.com
Telephone 485-4041
Office KABINET 26
Consultation Tuesday 12:00-14:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)

Exams

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)

Materijali

PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
FINANSIRANjE MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA (SS)
OSIGURANjE (BOL. 12)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
OSIGURANJE (BOL. 12)
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
OSIGURANJE (BOL. 12)
KORPORATIVNE FINANSIJE (MS) (PRE BOL.)
BANKARSTVO (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 07)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 07)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)

Obaveštenja

25. May 2018.
Podela potpisa

Podela potpisa kod dr Slobodanke Jovin održaće se u petak, 01.06.2018. godine u 12 časova u kabinetu 26.

12. May 2018.
Konsultacije

Konsultacije kod dr Slobodanke Jovin neće se održavati tokom maja, 2018. godine.