Tomašević Stevan

Function Coordinator - Academic affairs
Title Assistant
E-mail tomasevic.vps@gmail.com
Telephone 485-4007
Office KABINET 17
Consultation Monday 16:00-18:00

Lecture classes

  Practical classes

   RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
   PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)

  Exams

   Materijali

   RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
   PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)
   RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)

   Obaveštenja

   5. January 2020.
   Primena statističkih modela u poslovanju (MS) – Test za aktivnost

   Test za aktivnost iz predmeta Primena statističkih modela u poslovanju (MS) biće održan u četvrtak 09.01.2020. od 14:00h u laboratoriji 3 na Limanu.

   Test obuhvata gradivo linearnog, eksponencijalnog i kvadratnog trenda.

   Test će biti vrednovan sa 10 bodova.

   5. January 2020.
   Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju – Drugi test za aktivnost

   Drugi test za aktivnost iz Kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju biće održan u petak 10.01.2020. od 11:15h u učionici 16 na Limanu.

   Test obuhvata gradivo formiranja distribucija, grafičkog prikazivanja formiranih distribucija i izračunatih i pozicionih srednjih vrednosti. Za izradu testa su potrebni digitron i obrasci (formule).

   Test će biti vrednovan sa 4 boda.

   30. October 2019.
   OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU POLOŽILI PREDMET FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

   Studenti koji nisu položili predmet Finansijsko računovodstvo (bolonja, bol. 12), a nastavu iz ovog predmeta su slušali kod dr Slaviše Đorđevića i mr Maje Ilić-Pupovac, imaju mogućnost da ispit polažu po tadašnjem načinu rada zaključno sa decembarskim ispitnim rokom 2019. godine. Nakon toga, studenti su u obavezi da polažu kolokvijume i ispit prema sadašnjem načinu rada na predmetu Računovodstvo (bolonja 17).