др Стеван Томашевић

Function Deputy director - Academic affairs
Title Lecturer
E-mail stevan.tomasevic@vps.ns.ac.rs
Telephone +381214854007
Office КАБИНЕТ 17
Consultation Tuesday 12:00-14:00

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)

Practical classes

  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  РАЧУНОВОДСТВО БАНАКА И ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА (БОЛ. 07 - СС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)

Материјали

РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)

Обавештења

18. October 2023.
Основи ревизије (ДЛС) – уводно предавање

Прво (уводно) предавање из Основа ревизије на студијама на даљину биће одржано у уторак 24.10.2023. у 16ч, путем Зум апликације.
https://us05web.zoom.us/j/84678919463?pwd=LLnQVtq177jsgg4XTzFOiRhFfZSxkb.1