др Стеван Томашевић

Function Coordinator - Academic affairs
Title Lecturer
E-mail tomasevic.vps@gmail.com
Telephone +381214854007
Office КАБИНЕТ 17
Consultation Monday 11:00-13:00

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)

Practical classes

  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  РАЧУНОВОДСТВО БАНАКА И ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА (БОЛ. 07 - СС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)

Материјали

ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)

Обавештења