др Сузана Марковић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail suzana.markovic@vps.ns.ac.rs
Telephone
Office КАБИНЕТ 7
Consultation Wednesday 10:00-12:00

Lecture classes

  НАПРЕДНЕ ВЕБ ТЕХНОЛОГИЈЕ (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 16)

Practical classes

  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 16)
  НАПРЕДНЕ ВЕБ ТЕХНОЛОГИЈЕ (БОЛ. 16)

Exams

  НАПРЕДНЕ ВЕБ ТЕХНОЛОГИЈЕ (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 16)