Gajić dr Tamara

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail tamara.gajic.1977@gmail.com
Telephone 485-4016
Office KABINET 4
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)

Practical classes

  MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)

Exams

  OSNOVI TURIZMA I UGOSTITELjSTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 07)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (PRE BOL.)
  MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)

Materijali

TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)
MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL) (PRE BOL.)
MENADŽ. LJUDISKIH RESURSA U TURIZMU I HOTEL. (BOL. 12)
OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (SS)
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (SS-M)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-2 (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
UPRAVLJANJE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-4 (BOL. 12)
OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)

Obaveštenja

23. November 2019.
TERMIN KOSNULTACIJA PONEDELJAK 25.11.2019

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI, DA SE KONSULTACIJE NEĆE ODRŽATI U PONEDELJAK 25.11.2019, VEĆ SE POMERAJU ZA SREDU 27.11.2019 U ISTOM TERMINU OD 11 DO 13 ČASOVA.

23. November 2019.
Obaveštenje za studente treće godine smera Turizam i hotelijerstvo

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI TREĆE GODINE SMERA TURIZAM I HOTELIJERSTVO, DA SE NASTAVA IZ PREDMETA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU NEĆE ODRŽATI U PONEDELJAK 25.11.2019,VEĆ SE POMERA ZA SREDU 27.11.2019, U ISTOM TERMINU SA POČETKOM OD 13.05, U UČIONICI 10.

21. October 2019.
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (TEKUĆA GENERACIJA) ODRŽAĆE SE 10.12.2019 U 11h, UČIONICA 13.

21. October 2019.
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (ZA TEKUĆU GENERACIJU) ODRŽAĆE SE 18.11.2019 U 15 h, AMFITEATAR 1.

10. April 2019.
Kvalitet usluga u turizmu I hotelijerstvu kolokvijum

Obavestavaju se student tekuce generacije, smera Turizam I hotelijerstvo, da ce se kolokvijum odrzati 17.04.2019, sa pocetkom u 10 casova.

29. November 2018.
Ispiti za decembarski rok – promena učionice Copy

Svi ispiti zakazani za 10.decembar 2018. godine, održaće se u istom terminu , sa promenom učionice – 11LI učionica

29. November 2018.
Ispiti za decembarski rok – promena učionice

Svi ispiti zakazani za 10.decembar 2018. godine, održaće se u istom terminu , sa promenom učionice – 11LI učionica

29. November 2018.
Promena učionice – predmet Menadžment ljudskih resursa u turizmu hotelijerstvu

Nastava iz predmeta Menadžment ljudskih resursa u turizmu I hotelijerstvu od naredne sedmice održavaće se u učionici 12LI, po važećem rasporedu.

5. November 2018.
Kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu

Kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu, za tekuću generaciju, održaće se 06.12.2018 godine, u 14 časova u učionici br.14.

5. November 2018.
Kolokvijum iz predmeta Menadžment ljudskih resursa

Kolokvijum iz predmeta Menadžment ljudskih resursa u turizmu I hotelijerstvu, za tekuću generaciju, biće održan 26.11.2018 godine, u 10 časova u amfiteatru II.

30. May 2018.

U periodu od 04.06.2018 do 08.06.2018 nece biti održana predavanja I konsultacije za studente smera Turizam I Hotelijerstvo.

20. May 2018.
Obavestenje za studente

Obaveštavaju se studenti da se u ponedeljak 21.05.2018. godine odlažu konsultacije kod dr Tamare Gajić. Konsultacije će biti održane u sredu 23.052018. godine u istom terminu.

dr Tamara Gajić

24. November 2017.
REDOVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Obaveštenje za studente trece godine smera Th da ce se redovni kolokvijum iz predmeta Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu kod dr Tamare Gajic, održati u ponedeljak 27.11.2017. Godine sa pocetkom u 11.00h u A2 na Linanu. dr Aleksandra Vujko

30. May 2017.
ODLAGANJE KONSULTACIJA kod dr Tamare Gajic

Obaveštavaju se studenti da se konsultacije kod dr Tamare Gajic, predvidene za ponedeljak 05.06.2017. godine, pomeraju za sredu 07.06.2017. godine u terminu od 09.00h do 11.00h u kabinetu 4 na limanu. U ponedeljak se za studente smera TH planirana poseta katakambama na Petrovaradinskoj tvrdavi, tako da se ovim putem pozivaju svi zainteresovani studenti da nam se pridruže. Za sve koji budu želeli, sastanak je kod restorana “Trag” na stanici autobusa sa brojem tri i devet u 09.30h ili gore na tvrdavi, kod “sata” u 10.00h. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

22. May 2017.
PODELA POTPISA iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu”

Obaveštavaju se student trece godine smera TH da ce se podela potpisa iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu”, kod dr Tamare Gajic, deliti u sredu 24.05.2017. godine, u vreme predavanja iz predmeta. dr Tamara Gajic

22. May 2017.
ODLAGANJE PREDAVANJA I VEŽBI iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu”

Obaveštavaju se student trece godine smera TH da se odlažu predavanja i vežbe iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” planirane za sredu 31.05.2017. godine. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

29. March 2017.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic

Obaveštavaju se student trece godine sa smera TH da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, održati u sredu, 05.04.2017. godine sa pocetkom u 11.15h u ucionici 9 na limanu. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

26. December 2016.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE I TRECE GODINE SA SMERA TH

Obaveštavaju se student druge i trece godine sa smera th, koji u cetvrtak 29.12.2016. godine po rasporedu predmeta treba da imaju predavanja i vežbe iz predmeta “Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca”, u ucionici 13 na limanu, kod dr Aleksandre Vujko, i predavanja iz predmeta “Osnove turizma i hotelijerstva”, u ucionici 12 na limanu, kod dr Tamare Gajic, da se pocetak nastave iz pomenutih predmeta tog dana pomera za 10.00h. Sve ostalo ostaje isto. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

11. December 2016.
Redovni kolokvijum iz

Obaveštavaju se studenti trece godine sa smera TH, da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžment tljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, održati u utorak, 13.12.2016. godine u 12.00h, u A2 na limanu. dr Tamara Gajic

1. November 2016.
Popravni kolokvijum pred decembarski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred decembarski ispitni rok iz predmeta Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Bol. 12), Kvalitet usluga u turizmu I hotelijerstvu (Bol. 12)Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12), Menadžment ljudskih resursa (ss), Ekonomika turizma, Medunarodni turizam, Menadžment turisticke destinacije, Marketing u turizmu, Osnovi turizma, Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), Turisticka geografija i Upravljanje turistickim preduzecima kod dr Tamare Gajic, održati u ponedeljak 21.11.2016. god. u terminu od 11.00h do 12.00h u ucionici 8 na limanu. dr Tamara Gajic

23. October 2016.
POMERANJE PREDAVANJA IZ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI TRECE GODINE SA SMERA TURIZAM I HOTELIJERSTVO, DA CE SE PREDAVANJE IZ PREDMETA “MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU”, KOD DR TAMARE GAJIC, U UTORAK 25.10.2016. GODINE ODRŽATI U TERMINU OD 08.30h DO 11.05h u AMFITEATRU 2 NA LIMANU.

23. October 2016.
POMERANJE PREDAVANJA IZ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI TRECE GODINE SA SMERA TURIZAM I HOTELIJERSTVO, DA CE SE PREDAVANJE IZ PREDMETA “MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU”, KOD DR TAMARE GAJIC, U UTORAK 25.10.2016. GODINE ODRŽATI U TERMINU OD 08.30h DO 11.05h u AMFITEATRU 2 NA LIMANU.

7. April 2016.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu”

Obaveštavaju se studenti trece godine smera Th, da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, održati 19.04.2016. godine u terminu od 11.00h u A1 na limanu. dr Tamara Gajic

21. September 2015.
Popravni kolokvijumi pred Oktobar II

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred Oktobar II ispitni rok iz predmeta Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Bol. 12), Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12), Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), kod dr Tamare Gajic, održati u vreme ispita iz pomenutih predmeta u redovnom oktobarskom roku. dr Tamara Gajic

7. June 2015.
Popravni kolokvijumi pred septembarski rok

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred septembarski ispitni rok iz predmeta Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Bol. 12), Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12), Ekonomika turizma, Medunarodni turizam, Menadžment turisticke destinacije, Marketing u turizmu, Osnovi turizma, Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), Turisticka geografija i Upravljanje turistickim preduzecima kod dr Tamare Gajic, održati u vreme ispita iz pomenutih predmeta. dr Tamara Gajic

22. April 2015.
Popravni kolokvijumi pred junski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred junski ispitni rok iz predmeta Menadžment turistickih i hotelijerskih preduz. (Bol. 12), Turisticka geografija (Bol. 12), i Osnovi turizma (bolonja), kod dr Aleksandre Vujko, održati u ponedeljak 04.05.2015. god. u terminu od 15.00h do 16.00h u amfiteatru1 na limanu. dr Aleksandra Vujko Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred junski ispitni rok iz predmeta Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12), Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Bol. 12), Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12), Ekonomika turizma, Medunarodni turizam, Menadžment turisticke destinacije, Marketing u turizmu, Osnovi turizma, Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), Turisticka geografija i Upravljanje turistickim preduzecima kod dr Tamare Gajic, održati u ponedeljak 04.05.2015. god. u terminu od 15.00h do 16.00h u amfiteatru1 na limanu. dr Tamara Gajic Srdacan pozdrav, Aleksandra Vujko

27. March 2015.
Kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu”

OBAVEŠTAVAJU se studenti da ce se kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic održati u sredu, 01.04. u terminu od 10.30h, u ucionici 9 na limanu. dr Tamara Gajic

25. February 2015.
TERMINI KONSULTACIJA ZA STRUCNU PRAKSU

DR TAMARA GAJIC – Strucna praksa th-tema-4 (Bol. 12) ponedeljak u terminu od 15.15 do 16.00 casova sreda u terminima od 07.30 do 08.30 casova i od 11.05 do 12.20 casova

12. February 2015.
Popravni kolokvijumi kod dr Tamare Gajic pred aprilski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred aprilski ispitni rok iz predmeta Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Bol. 12), Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12), Ekonomika turizma, Medunarodni turizam, Menadžment turisticke destinacije, Marketing u turizmu, Osnovi turizma, Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), Turisticka geografija i Upravljanje turistickim preduzecima kod dr Tamare Gajic, održati u ponedeljak 02.03.2015. god. u terminu od 15.00h do 16.00h u ucionici 16 na limanu. dr Tamara Gajic

17. January 2015.
Popravni kolokvijumi kod dr Tamare Gajic

8. December 2014.
OBAVEŠTENJE O PREDAVANJIMA IZ PREDMETA “Menadžment ljudskih resursa u tur. i hotel.”

OBAVEŠTAVAJU se studenti da su predavanja iz predmeta “Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, kao i vežbe iz istog predmeta kod dr Aleksandre Vujko, koji su trebali da budu održani 19.12.2014. OTKAZANI, a da ce se nadoknadivanje gradiva održati 12.12.2014. u ucionici 7 na limanu. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko