Verežan Tamara

Function nema
Title Language Teacher
E-mail tverezan@gmail.com
Telephone +381214854046
Office KABINET 36
Consultation Tuesday 12:00-14:00 u kabinetu u KP

Lecture classes

  Practical classes

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)

  Exams

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 12)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 1 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 FRANCUSKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK FRANCUSKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 16)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 12)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 3 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 07)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 2 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 FRANCUSKI (BOL. 17)

  Материјали

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
  DRUGI STRANI POSLOVI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)

  Обавештења

  7. September 2021.
  Prijava kolokvijuma oktobar 2021

  Polaganje kolokvijuma u oktobarskom roku možete prijaviti preko sledećeg linka https://forms.gle/12kXj2tShrsP3GSJ9

  11. September 2020.
  IZMENA USMENOG DELA ISPITA

  Zbog epidemiološke situacije, počevši od 13. oktobra 2020. godine usmeni ispit polagaće se u okviru pismenog ispita, u okviru kombinovanog testa.

  Kako izgleda kombinovani test?
  Pitanja u usmenom delu će biti otvorenog tipa, gde ćete svojim rečima dat odgovore na engleskom. Teme pitanja će biti u vezi sa                             gradivom koje se radi u okviru predmeta koji polažete.
  Na samom ispitnom testu pored pitanja koja nose 40 bodova dobićete još 3-5 pitanja otvorenog tipa za 15 dodatnih bodova.
  Kako će se bodovati kombinovani test?
  Pismeni deo više neće biti eliminatoran, već će biti potrebno da osvojite ukupno 28  od 55 da biste položili ispit. Ocena zavisi i od vaših                     predispitnih poena, ali ako ne osvojite 21 bod na pismenom testu, ne možete položiti ispit bez obzira na ukupan broj bodova.
  Upis ocene?
  Svim studentima biće zaključena ocena na osnovu  stečenih predispitnih bodova i bodova na ispitu, i biće objavljene na sajtu a zatim i                     direktno unesena u zapisnik.

  Ukoliko ste izašli na ispit a niste imali dovoljno predispitnih poena, ispit se ne važi. Najpre prikupite predispitne pa izađite ponovo na ispit.

  Ukoliko želite da dođete na uvid u rad to morate učiniti na prvim sledećim konsultacijama, inače će ocena biti uneta tako kako je objavljeno.

  Studenti koji su zadovoljni ocenom mogu upisati ocenu na bilo kojim narednim konsultacijama

  Za studente koji nisu zadovoljni ocenom i žele da ponove ispit, rok za poništavanje ispita je 72 sata po objavljivanju rezultata u studentskoj službi Škole.