др Татјана Бошковић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail tatjanab44@gmail.com
Telephone +381214854017
Office КАБИНЕТ 3
Consultation Wednesday 10:00-12:00

Lecture classes

  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Practical classes

  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)

Exams

  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНИ ТУРИЗАМ (ПРЕ БОЛ.)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ТРГОВИНСКИ МАРКЕТИНГ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Материјали

РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (ПРЕ БОЛ.)
MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (ПРЕ БОЛ.)
КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА (БОЛ. 17)
TRGOVINSKI MARKETING (ПРЕ БОЛ.)
ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (ПРЕ БОЛ.)
EKONOMIKA TURIZMA (ПРЕ БОЛ.)

Обавештења

27. May 2022.
Померање консултација

Редовне консултације код Бошковић др Татјане ће се одржати у уторак 31.05.2022. године у термину од 9 до 11 часова у кабинету бр. 3 уместо у среду 01.06.2022. године. У термину консултација ће се давати потписи.

13. May 2022.
Подела потписа за оверу семестра

Подела потписа за оверу семестра из предмета Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа ће се вршити у среду 25.05.2022. године у термину редовних консултација у кабинету бр. 3 на лиману и у петак 27.05.2022. године у учионици 16  на лиману у 08,30 часова.

1. April 2022.
Колоквијум из Менаџмента туристичких и хотелијерских предузећа

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЛУШАЈУ ПРЕДМЕТ У ОВОМ СЕМЕСТРУ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕТАК 29.04.2022. ГОДИНЕ У АМФИТЕАТРУ 1 И 2 НА ЛИМАНУ СА ПОЧЕТКОМ У 9 ЧАСОВА.

20. January 2021.
Обавештење о полагању испита из Руралног туризма

Оријентациона питања за полагање испита из Руралног туризма су питања која се налазе у оквиру материјала за вежбе (питања за проверу знања) и то везана за теме од од 6 до 15.

 

 

20. January 2021.
Обавештење о полагању испита из Економике туризма

Оријентациона питања за полагање испита из Економике туризма су питања која се налазе у оквиру материјала за вежбе (питања за проверу знања) и то везана за теме од 6 до 15.

 

9. November 2020.
Линк за онлајн наставу из Економике туризма

Овај линк се користи по потреби и уз одговарајуће обавештење од предметног професора:

https://us04web.zoom.us/j/71493639616?pwd=ckpaQmU3UWJ2dVJVYXRsdUFucG93QT09

 

 

9. November 2020.
Линк за онлајн наставу из Руралног туризма

Овај линк се користи само по потреби и уз одговарајуће обавештење од предметног професора:

https://us04web.zoom.us/j/73580592473?pwd=WWtKR2xFV291R09laW5ERWtOZkJSZz09