Bošković dr Tatjana

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail tatjanab44@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Tuesday 10:00-12:00

Lecture classes

  MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)

Practical classes

  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)

Exams

  MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)

Материјали

MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)

Обавештења

28. April 2021.
Obaveštenje o kolokvijumu iz Menadžmenta događaja

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MENADŽMENT DOGAĐAJA ĆE SE ODRŽATI ONLAJN  U ČETVRTAK 29.04.2021. GODINE.  TEST KOLOKVIJUMA ĆE BITI POSTAVLJEN NA PLATFORMI MOODLE, U OKVIRU TEME 9.

TEST ĆE BITI ISKLJUČIVO DOSTUPAN OD 12,00 DO 12,15 I JEDINO U TOM TERMINU STUDENTI MU MOGU PRISTUPITI. VREME PREDVIĐENO ZA RAD TESTA JE 15 MINUTA.   

18. April 2021.
Novi termin za redovne konsultacije

Novi termin (koji počinje da važi od 19.04.2021. godine) za redovne konsultacije kod Bošković dr Tatjane je utorak od 10 do 12 časova.

Redovne konsultacije se održavaju uživo, a onlajn konsultacije se do daljneg ne održavaju!

17. March 2021.
Onlajn predavanja

Obaveštavaju se studenti da se će se predavanja održavati onlajn preko zoom aplikacije i linka koji se koristi za onlajn konsultacije. Predavanja će se održavati prema važećem rasporedu:

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća – ponedeljkom sa početkom u 08,30 i

Menadžment događaja – četvrtkom sa početkom u 12 časova.

U slučaju bilo kakvih izmena studenti će blagovremeno biti obavešteni.

 

 

 

8. March 2021.
Obaveštenje o upisu ocena kod Bošković dr Tatjane

Studenti koji nisu upisali ocene iz prethodnih rokova, mogu svake srede ostaviti indeks u infopultu škole (javiti se obavezno portiru) i sutradan odnosno u četvrtak posle 12 časova doći po indeks koji će biti takođe ostavljen na istom mestu. Mole se studenti samo da upišu naziv predmeta i ostave otvoren indeks na toj stranici.

23. February 2021.
Predavanja iz Menadžmenta događaja

Predavanja iz Menadžmenta događaja kod Bošković dr Tatjane koja su po rasporedu predviđena za četvrtak 25.02.2021. godine će se održati onlajn preko zoom aplikacije od  12 časova, a ne uživo.  Za pristup onlajn predavanjima i konsultacijama treba koristiti link istaknut na ličnoj strani profesora, u “prozoru” za onlajn konsultacije.Ova izmena se odnosi samo na navedeni datum.

19. February 2021.
Važno obaveštenje za studente smera TH!

Predavanja iz Menadžmenta turističkih i hotelijerskih preduzeća kod Bošković dr Tatjane koja su po rasporedu predviđena u ponedeljak 22.02.2021. godine će se održati onlajn preko zoom aplikacije od 9 časova, a ne uživo. Isto tako i redovne konsultacije predviđene za sredu 24.02.2021. godine će biti održane isključivo onlajn u terminu od 11 do 13 časova. Za pristup onlajn predavanjima i konsultacijama treba koristiti link istaknut na ličnoj strani profesora, u “prozoru” za onlajn konsultacije. Ova izmena se odnosi samo na navedene datume.

16. February 2021.
Važno obaveštenje o konsultacijama 17.02.2021.

U sredu 17.02.2021. godine redovne konsultacije se neće održati uživo nego će se u istom terminu, od 11 do 13 časova, održati onlajn (preko linka koji je istaknut kod onlajn konsultacija).

7. February 2021.
Obaveštenje o odlaganju konsultacija

Redovne konsultacije koje bi trebalo da budu održane u sredu 10.02.2021. godine se odlažu za sredu 17.02.2021. godine  u terminu od 11 do 13 časova. U sredu 17.02.2021. godine će se vršiti i upis ocena u terminu od 11 do 13 časova.

20. January 2021.
Obaveštenje o polaganju ispita iz Ruralnog turizma

Orijentaciona pitanja za polaganje ispita iz Ruralnog turizma su pitanja koja se nalaze u okviru materijala za vežbe (“pitanja za proveru znanja”) i to vezane za teme od 6 do 15.

20. January 2021.
Obaveštenje o polaganju ispita iz Ekonomike turizma

Orijentaciona pitanja za polaganje ispita iz Ekonomike turizma su pitanja koja se nalaze u okviru materijala za vežbe (“pitanja za proveru znanja”) i to vezane za teme od 6 do 15.

19. January 2021.
Rok za seminarske radove iz Ekonomike turizma i Ruralnog turizma

Obaveštavaju se studenti da je krajnji rok za predaju seminarskih radova iz predmeta Ekonomika turizma i Ruralnog turizma petak, 22.01.2021. godine.

24. November 2020.
Obaveštenje o redovnim konsultacijama

Redovne konsultacije se održavaju u ranije važećim i istaknutim terminima, ali samo onlajn preko zoom aplikacije. Pristupa se preko linka koji se koristi i koji je naveden za onlajn konsultacije.

 

9. November 2020.
Onlajn nastava iz Ekonomike turizma

Svakog četvrtka od 9 časova će se održavati onlajn nastava iz predmeta Ekonomika turizma.

U navedeno vreme je potrebno kliknuti na donji link:

https://us04web.zoom.us/j/71493639616?pwd=ckpaQmU3UWJ2dVJVYXRsdUFucG93QT09

 

 

9. November 2020.
Onlajn nastava iz Ruralnog turizma

Svake srede od 11 časova će se održavati onlajn nastava iz predmeta Ruralni turizam.

Potrebno je u navedeno vreme kliknuti na donji link:

https://us04web.zoom.us/j/73580592473?pwd=WWtKR2xFV291R09laW5ERWtOZkJSZz09

 

1. May 2020.
Obaveštenje o Stručnoj praksi

Poštovani studenti,

 

Kada je u pitanju realizacija stručne prakse, studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru, rad pišu iz oblasti kojoj pripada stručna praksa, bez odlaska u preduzeće. Rad treba da se uradi u dva primerka. Obrazac o stručnoj praksi nije potrebno popuniti.