Boškov dr Veronika

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail veronika.vps.ns@gmail.com
Telephone 485-4042
Office KABINET 25
Consultation Tuesday 13:50-15:50

Lecture classes

  PROJEKTNI MENADžMENT (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)

Practical classes

  TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
  PROJEKTNI MENADžMENT (BOL. 17 - MS)

Exams

  PROJEKTNI MENADžMENT (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE KVALITETOM (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 3 (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  MENADžMENT MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE KVALITETOM (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 12)
  MENADžMENT MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
  OPERATIVNI MENADžMENT (PRE BOL.)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 4 (BOL. 12)

Materijali

PROJEKTNI MENADžMENT (BOL. 17 - MS)
PROJEKTNI MENADžMENT (MS)
PROJEKTNI MENADŽMENT (MS) (PRE BOL.)
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 07)
UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I PB-TEMA-3 (BOL. 12)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (SS)

Obaveštenja