др Вероника Бошков

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail veronika.vps.ns@gmail.com
Telephone +381214854042
Office КАБИНЕТ 25
Consultation Thursday 11:00-13:00

Lecture classes

  ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17 - МС)
  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)

Practical classes

  ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17 - МС)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПБ) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (ПРЕ БОЛ.)
  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17 - МС)
  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ПОДУХВАТА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПБ) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ПОДУХВАТА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА (БОЛ. 07 - СС)
  УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПБ) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПБ) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (ПРЕ БОЛ.)
  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПБ) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПБ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА (БОЛ. 07 - СС)
  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (БОЛ. 07 - СС)

Материјали

ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17 - МС)
МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (МС)
ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 07)
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 07)
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 12)
СТРУЧНА ПРАКСА I ПБ-ТЕМА-3 (БОЛ. 12)
МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (ПРЕ БОЛ.)
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (СС)

Обавештења