Račić dr Željko

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail raciczeljko@gmail.com
Telephone 485-4013
Office KABINET 7
Consultation Wednesday 14:00-16:00

Lecture classes

  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Practical classes

  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
  BANKARSTVO (BOL. 17)

Exams

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  BANKARSTVO (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - SS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Materijali

UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 12)
MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
BANKARSTVO (BOL. 17)
IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)
UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS)
UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS) (PRE BOL.)

Obaveštenja