Marošan dr Zoran

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail zomar@uns.ac.rs
Telephone 485-4038
Office KABINET 29
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Practical classes

  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)

Exams

  INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  PRIMENA RAČUNARA O ODLUČIVANjU (PRE BOL.)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 16)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 20 DLS)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNA INFORMATIKA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 16)
  ALATI ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Материјали

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-3 (BOL. 12)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПИ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПИ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)

Обавештења

18. February 2021.
Termini onlajn predavanja iz Interakcije čovek računar

Onlajn predavanja iz predmeta Interakcija čovek računar održavaće se svakog ponedeljka po sledećem rasporedu:

Predavanja od 13,05 – 15,40 časova
Vežbe od 15,50 – 17,30 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/72868160064?pwd=MUlEM01GcVN1anhkTmlKd29UM21hZz09

 

 

18. February 2021.
Termini onlajn predavanja iz Operativnih sistema

Onlajn predavanja iz predmeta Operativni sistemi održavaće se svakog petka po sledećem rasporedu:

Predavanja od 8,30 – 11,05 časova
Vežbe od 12,00 – 12,40 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/71970371617?pwd=OTlDOFZRWHhzcDJPNU4wR2FTbjh1UT09

 

25. December 2020.
Drugi kolokvijum

U petak 15. januara 2021. godine održaće se drugi kolokvijum iz predmeta Primena informacionih tehnologija (za studente svih studijskih programa osim Finansije i bankarstvo DLS).  Kolokvijum će obuhvatati teorijsko gradivo iz sledećih lekcija: Eksterna memorija, Komunikacioni uređaji, Tipovi računara, Bezbednost računarskih sistema i Računarske mreže. Kolokvijum će biti u obliku testa kojem ćete moći pristupiti u vremenu od 13,30 do 13,50 časova.

Vreme rešavanja testa biće ograničeno na 8 minuta, tako da svi oni koji žele iskoristiti maksimalno vreme za rešavanje testa moraju započeti njegovo rešavanja pre 13,42 časova.

dr Zoran Marošan

22. December 2020.
Промена термина консултација

У среду 23. децембра 2020. године, консултације ће се одржати од 17 до 19 часова уместо од 13 до 15 часова.

7. December 2020.
Obaveštenje u vezi seminarskih radova i sticanja predispitnih poena

Studenti koji slušaju predavanja iz Primene informacionih tehnologija u ovom semestru i koji žele braniti seminarski rad, moći će to uraditi u narednom periodu. Potrebno je da kontaktiraju nastavnika koji mu je dodeljen za izvođenje vežbi i da se sa njim dogovore u vezi termina odbrane i načina slanja seminarskog rada. Uputstvo za izradu seminarskog rada nalazi se na mojoj stranici na sajtu Škole. Ovog puta, seminarski rad nije potrebno snimiti na CD, već sve tri datoteke sačuvati u Zip formatu i iste poslati nastavniku na prethodno sa njim dogovoreni način.

Odbrana će se odvijati onlajn, tako što će student, pored računara, obezbediti i kameru (može se koristiti i ona sa mobilnog telefona). Student će u toku odbrane seminarskog rada podeliti svoj ekran (share screen) i vršiti po uputstvima nastavnika određene izmene u seminarskom radu (Word, Excel, Powerpoint). Krajnju ocenu student dobija na osnovu kvaliteta samog rada ali i pokazanom znanju. Naime, ukoliko student ne pokaže da poseduje znanje iz određenih oblasti koje su potrebne za izradu priloženog seminarskog rada, iste mu se neće priznati. Detalje same odbrane studenti će utvrditi sa svojim nastavnikom u zavisnosti da li će se za deljenje ekrana i upotrebu kamere koristiti Skype, Zoom ili neka druga aplikacija.

Odbrana seminarskih radova nije obavezna, kao što nije nijedna druga predispitna aktivnost. Da bi student imao pravo izlaska na ispit potrebno je da osvoji najmanje 33 poena učešćem u bilo kojim od predispitnih aktivnosti koje su mu stavljene na raspolaganje: testovi za aktivnost (maksimalno 10 poena), prisustvo (5 poena ukoliko je osvojeno barem 5 poena putem testova za aktivnost), dva kolokvijuma (svaki po 20 poena) i odbrana seminarskog rada (maksimalno 10 poena). Ne postoji donja granica za priznavanje kolokvijuma, svi osvojeni poeni se sabiraju u konačnu sumu predispitnih poena.

dr Zoran Marošan

4. December 2020.
Prvi kolokvijum iz Primene informacionih tehnologija

U petak 11. decembra 2020. godine održaće se prvi kolokvijum iz predmeta Primena informacionih tehnologija koji će obuhvatati teorijsko gradivo iz prve 4 lekcije (Osnove primene informacione tehnologije, Centralna jedinica, Ulazne jedinice, Izlazne jedinice). Kolokvijum će biti u obliku testa kojem će studenti moći pristupiti u vremenu od 13,30 do 13,50 časova.

Vreme rešavanja testa biće ograničeno na 7 minuta, tako da svi oni koji žele iskoristiti maksimalno vreme za rešavanje testa moraju započeti njegovo rešavanja pre 13,43 časova.

dr Zoran Marošan

11. November 2020.
Termin testa za aktivnost 2 iz Primene informacionih tehnologija

U petak 13. novembra 2020. godine održaće se test za aktivnost 2 iz Primene informacionih tehnologija. Studenti će imati mogućnost da pristupe testu u periodu od 13,30 do 13,50 časova.

Test će obuhvatati gradivo iz lekcija Ulazne jedinice, Izlazne jedinice i Eksterna memorija.

11. November 2020.
Termini onlajn predavanja iz Primene informacionih tehnologija

Onlajn predavanja iz predmeta Primena informacionih tehnologija održavaće se svakog petka po sledećem rasporedu:

Trgovina i međunarodno poslovanje i Primenjena informatika od 11,15 – 11,55 časova
Turizam i hotelijerstvo od 12,00 – 12,40 časova
Finansije i bankarstvo od 12,45 – 13,25 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/74154907792?pwd=blRUWUF1OTRoeG9nZ0N6dURyVkcrdz09

4. November 2020.
Termini onlajn nastave iz predmeta Primena informacionih tehnologija za petak 6.11.2020. godine

U petak 6.11.2020. godine održaće se onlajn nastava iz predmeta Primena informacionih tehnologija po sledećem rasporedu:
Trgovina i međunarodno poslovanje i Primenjena informatika od 11,15 – 11,50 časova
Turizam i hotelijerstvo od 12,00 – 12,35 časova
Finansije i bankarstvo od 12,45 – 13,20 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/74154907792?pwd=blRUWUF1OTRoeG9nZ0N6dURyVkcrdz09

29. October 2020.
Termin polaganja prvog testa za aktivnost za studente koji su naknadno dobili pristup Moodle platformi

Svi studenti koji su pristup Moodle platformi dobili od ponedeljka 26. oktobra 2020. godine imaće priliku da urade test za aktivnost 1 u petak 30. oktobra 2020. godine od 13,20 do 13,50 časova. Test obuhvata gradivo iz prve dve lekcije.

21. October 2020.
Termini onlajn nastave iz predmeta Primena informacionih tehnologija za petak 23.10.2020. godine

U petak 23.10.2020. godine održaće se onlajn nastava iz predmeta Primena informacionih tehnologija po sledećem rasporedu:
Trgovina i međunarodno poslovanje i Primenjena informatika od 11,15 – 11,50 časova
Turizam i hotelijerstvo od 12,00 – 12,35 časova
Finansije i bankarstvo od 12,45 – 13,20 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/74154907792?pwd=blRUWUF1OTRoeG9nZ0N6dURyVkcrdz09

Svi studenti će nakon predavanja, od 13,20 do 13,50 časova, preko Moodle platforme imati priliku da polažu test za aktivnost 1 koji će obuhvatati gradivo iz prve dve lekcije

15. October 2020.
Izvođenje nastave u zimskom semestru 2020/21 školske godine

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, predavanja i vežbe iz predmeta Primena informacionih tehnologija realizovaće se putem Moodle platforme.

U toku semestra biće organizovana povremeno i onlajn nastava putem aplikacije Zoom o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni kako putem Moodle platforme tako i putem obaveštenja na ovoj stranici na sajtu Škole. Tom prilikom biće obljavljen i Zoom link za pristup onlajn predavanju.

31. August 2020.
Pomeranje termina konsultacija

Konsultacije kod profesora dr Zorana Marošana predviđene za sredu 02.09.2020. godine održaće se u četvrtak 03.09.2020. godine od 10 do 12 časova.

12. November 2018.
Primena informacionih tehnologija – I kolokvijum

Raspored polaganja I kolokvijuma će biti objavljen do 15.11.2018.

24. January 2015.
Predispitni poeni

Studenti koji imaju primedbe na objavljene predispitne poene dužni su da putem mejla ili na konsultacijama obaveste profesora o eventualnim nedostacima.