Marošan dr Zoran

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail zomar@uns.ac.rs
Telephone 485-4038
Office KABINET 29
Consultation Wednesday 13:00-15:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  ALATI ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)

Practical classes

  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  ALATI ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (BOL. 16)

Exams

  INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  ALATI ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (BOL. 16)
  PRIMENA RAČUNARA O ODLUČIVANjU (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 4 (BOL. 07)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 2 (BOL. 16)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 16)
  UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 1 (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNA INFORMATIKA (PRE BOL.)

Materijali

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
OSNOVI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (PRE BOL.)
POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-3 (BOL. 12)
POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (SS)
SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENJE (SS)
STRUČNA PRAKSA 1 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

12. November 2018.
Primena informacionih tehnologija – I kolokvijum

Raspored polaganja I kolokvijuma će biti objavljen do 15.11.2018.

24. January 2015.
Predispitni poeni

Studenti koji imaju primedbe na objavljene predispitne poene dužni su da putem mejla ili na konsultacijama obaveste profesora o eventualnim nedostacima.