Izaberite stranicu

Финансије и банкарство

ЗАШТО СТУДИРАТИ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО?

 • Струковни профил неопходан у свим привредним гранама
 • Обучи се за послове у којима има простора за напредовање и усавршавање
 • Упознај се са иновацијама и савременим трендовима у области финансијских тржишта, берзанског и банкарског пословања, корпоративног управљања, финансијског риск менаџмента итд.

 

ДЕТАЉНИЈЕ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Финансије и банкарство је намењен студентима који желе да стекну актуелна теоријска и практична знања из области савременог финансијског пословања и банкарства. Студијски програм је креиран у складу са актуелним потребама тржишта рада, што ће студентима омогућити да након успешног завршетка школовања брже и лакше пронађу адекватно запослење.

Поред савремене теоријске наставе која је организована у малим групама, програм омогућава студентима да кроз обављање стручне праксе у реномираним финансијским институцијама и другим партнерским компанијама примене стечена знања и да већ током студирања развију вештине које су неопходне за рад у реалном пословном окружењу. Институције у којима ће студенти моћи да реализују стручну праксу су: Erste Bank АД Нови Сад, ОТП банка, 3bank АД Нови Сад, Procredit bank АД Београд, „Дунав осигурање“ АДО, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, ЈП „Србијагас“, Новосадски сајам, Grand Motors ДОО и многе друге.

Након завршетка студијског програма Финансије и банкарство, студенти ће бити оспособљени за обављање следећих послова:

 • аналитичар финансијског пословања
 • финансијски саветник
 • саветник за клијенте у банкарству
 • специјалиста за документацију у банкарству
 • специјалиста за усклађеност банкарског пословања
 • стручњак за извештавање, анализу и моделирање у банкарству
 • стручњак за кредитни портфолио
 • консултант за хартије од вредности
 • стручњак за електронско банкарство
 • стручњак за платне картице
 • аналитичар за инвестиције, итд.

 

Лице које заврши студијски програм ОСС Финансије и банкарство стиче стручни назив: Струковни економиста.

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсу можете наћи овде

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБД01 Основи економије 1 3+2 7
2 24.ОФБД02 Основи менаџмента 1 3+2 7
3 24.ОФБД03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 6
24.ОФБД04 Први страни пословни језик 1 Енглески
24.ОФБК05 Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 6
24.ОФБК06 Психологија
24.ОФБК07 Социологија
6 24.ОФБК08 Основи организације 2 2+2 6
7 24.ОФБК09 Рачуноводство 2 3+3 8
8 24.ОФБК10 Математика 2 2+3 7
9 24.ОПИК01 Информационо комуникационе технологије 2 3+2 7
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБК12 Пословна статистика 3 3+2 7
2 24.ОФБК13 Увод у финансије 3 3+2 7
3 24.ОФБК14 Економика предузећа 3 3+2 7
4 Изборна корпа II 3 3+2 7
24.ОФБК15 Основи ревизије
24.ОФБК16 Примењено књиговодство
24.ОТРК06 Увод у Европску унију
5 24.ОФБК17 Банкарство 4 3+2 7
6 24.ОФБК18 Управљање инвестицијама 4 3+2 7
7 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 6
24.ОФБК19 Први страни пословни језик 2 Енглески
24.ОФБК20 Први страни пословни језик 2 Немачки
8 24.ОФБК21 Бизнис план 4 2+2 6
9 24.ОФБК22 Основи осигурања 4 2+2 6
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБК23 Пословна анализа 5 2+3 7
2 Изборна корпа III 5 3+2 7
24.ОФБК24 Финансијска стратегија и планирање пореза
24.ОФБК25 Јавне финансије
24.ОФБК26 Управљање ризицима
3 24.ОФБК27 Финансијска тржишта и институције 5 3+2 7
4 24.ОФБК28 Стручна пракса 5 3
5 24.ОФБК29 Инвестиционо банкарство 5 3+2 7
6 24.ОФБК30 Пословне финансије 6 4+3 8
7 Изборна корпа IV 6 3+2 6
24.ОФБК31 Међународне финансије
24.ОФБК32 Финансијска и актуарска математика
24.ОФБК33 Монетарна економија
8 24.ОФБК34 Предузетничке финансије 6 3+2 7
9 24.ОФБК35 Израда завршног рада 6 3
10 24.ОФБК36 Завршни рад 6 5