Izaberite stranicu

Финансије и банкарство - студије на даљину

ЗАШТО СТУДИРАТИ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО – СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ?

ДЕТАЉНИЈЕ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Финансије и банкарство – студије на даљину је намењен студентима који желе да стекну актуелна теоријска и практична знања из области савременог финансијског пословања и банкарства. Студијски програм је креиран у складу са актуелним потребама тржишта рада, што ће студентима омогућити да након успешног завршетка школовања брже и лакше пронађу адекватно запослење.

Предавања у оквиру студијског програма одржавају се у онлајн формату (помоћу платформи Zoom, Google Meet, Skype), уз примену савремених дигиталних образовних алата. Поред тога, студентима ће сви неопходни материјали за самостално учење бити доступни на образовној платформи Moodle.

Поред савремене онлајн наставе, програм омогућава студентима да кроз обављање стручне праксе у реномираним финансијским институцијама и другим партнерским компанијама примене стечена знања и да већ током студирања развију вештине које су неопходне за рад у реалном пословном окружењу. Институције у којима ће студенти моћи да реализују стручну праксу су: Erste Bank АД Нови Сад, ОТП банка, 3bank АД Нови Сад, Procredit bank АД Београд, „Дунав осигурање“ АДО, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, ЈП „Србијагас“, Новосадски сајам, Grand Motors ДОО и многе друге.

Након завршетка студијског програма Финансије и банкарство, студенти ће бити оспособљени за обављање следећих послова:

 • аналитичар финансијског пословања
 • финансијски саветник
 • саветник за клијенте у банкарству
 • специјалиста за документацију у банкарству
 • специјалиста за усклађеност банкарског пословања
 • стручњак за извештавање, анализу и моделирање у банкарству
 • стручњак за кредитни портфолио
 • консултант за хартије од вредности
 • стручњак за електронско банкарство
 • стручњак за платне картице
 • аналитичар за инвестиције, итд.

 

Лице које заврши студијски програм ОСС Финансије и банкарство – студије на даљину стиче стручни назив: Струковни економиста.

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсу можете наћи овде

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБД01 Основи економије 1 3+2 7
2 24.ОФБД02 Основи менаџмента 1 3+2 7
3 24.ОФБД03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 6
24.ОФБД04 Први страни пословни језик 1 Енглески
24.ОФБД05 Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 6
24.ОФБД06 Психологија
24.ОФБД07 Социологија
6 24.ОФБД08 Основи организације 2 2+2 6
7 24.ОФБД09 Рачуноводство 2 3+3 8
8 24.ОФБД10 Математика 2 2+3 7
9 24.ОФБД11 Информационо комуникационе технологије 2 3+2 7
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБД12 Пословна статистика 3 3+2 7
2 24.ОФБД13 Увод у финансије 3 3+2 7
3 24.ОФБД14 Економика предузећа 3 3+2 7
4 Изборна корпа II 3 3+2 7
24.ОФБД15 Основи ревизије
24.ОФБД16 Примењено књиговодство
24.ОФБД37 Увод у Европску унију
5 24.ОФБД17 Банкарство 4 3+2 7
6 24.ОФБД18 Управљање инвестицијама 4 3+2 7
7 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 6
24.ОФБД19 Први страни пословни језик 2 Енглески
24.ОФБД20 Први страни пословни језик 2 Немачки
8 24.ОФБД21 Бизнис план 4 2+2 6
9 24.ОФБД22 Основи осигурања 4 2+2 6
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБД23 Пословна анализа 5 2+3 7
2 Изборна корпа III 5 3+2 7
24.ОФБД24 Финансијска стратегија и планирање пореза
24.ОФБД25 Јавне финансије
24.ОФБД26 Управљање ризицима
3 24.ОФБД27 Финансијска тржишта и институције 5 3+2 7
4 24.ОФБД28 Стручна пракса 5 3
5 24.ОФБД29 Инвестиционо банкарство 5 3+2 7
6 24.ОФБД30 Пословне финансије 6 4+3 8
7 Изборна корпа IV 6 3+2 6
24.ОФБД31 Међународне финансије
24.ОФБД32 Финансијска и актуарска математика
24.ОФБД33 Монетарна економија
8 24.ОФБД34 Предузетничке финансије 6 3+2 7
9 24.ОФБД35 Израда завршног рада 6 3
10 24.ОФБД36 Завршни рад 6 5