Izaberite stranicu

Formulari

Naknadne prijave i molbe za istovremeno polaganje ispita

Od 5. jula 2021. za sva studentska pitanja vezana za naknadne prijave i molbe za istovremeno polaganje ispita neophodno je kontaktirati studentsku službu putem sledeće mejl adrese:support@vps.ns.ac.rs

Molbe slati isključivo kada imate sredstva na računu

Naknadna prijava 1500,00 rsd

Molba za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma je 1000,00 rsd

Najkasnije 3 radna dana pre ispita

Formulari se koriste na sledeći način:

1. preuzeti odgovarajući formuar
2. popuniti ga i sačuvati
3. poslati ga kao prilog (attachment) na support@vps.ns.ac.rs

 

FORMULARI ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

FORMULARI ZA ODBRANU MASTER RADA

 

FORMULARI ZA ODBRANU SPECIJALISTIČKOG RADA

Procedure izrade i kontrole kvaliteta specijalističkih radova