Izaberite stranicu

IZVEŠTAJI KOMISIJE O IZBORU U ZVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesor strukovnih studija za užu oblast Finansije

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesor strukovnih studija za užu oblast Finansije, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 30.08.2023. godine.

Izveštaj Komisije možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Marketing

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Marketing, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 19.07.2023.godine.

Izveštaj Komisije možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto saradnika u nastavi za užu oblast Poslovna ekonomija

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Saradnika u nastavi za užu oblast Poslovna ekonomija, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 22.03.2023.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 8 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto saradnika u nastavi za užu oblast Ekonomska teorija i politika

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Saradnika u nastavi za užu oblast Ekonomska teorija i politika, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 22.03.2023.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 8 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto saradnika u nastavi za užu oblast Menadžment u turizmu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Saradnika u nastavi za užu oblast Menadžment u turizmu, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 22.03.2023.godine.

Izveštaj možete videti ovde 

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 8 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto saradnika u nastavi za užu oblast Računovodstvo

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Saradnika u nastavi za užu oblast Računovodstvo, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 22.03.2023.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 8 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Marketing

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Marketing, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 04.01.2023.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaji Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje demonstratora

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da su napisani Izveštaji komisija o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Demonstratora za sledeće  uže oblasti:

Interni konkursi za izbor u zavanje demonstratora za navedene uže oblasti su  raspisani i objavljeni  na internet strani Škole i oglasnoj tabli  od 28.11.2022. godine.

Izveštaji komisija stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole i oglasnoj tabli, u trajanju od 3 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

 

 

 

 

 

 

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto asistent za užu oblast Marketing
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto asistent za užu oblast Marketing na određeno vreme od 3 godine po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 16.11.2022. godine

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 8 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Menadžment u turizmu
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Menadžment u turizmu, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 21.09.2022.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Poslovna informatika
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 28.09.2022.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Poslovna ekonomija
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Poslovna ekonomija, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, broj 1006 od 21.09.2022.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Trgovina
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Trgovina, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 03.08.2022.godine.

Izveštaj možete videti ovde

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.