Izaberite stranicu

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Менаџмент у туризму
  1. јануар 2024.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Менаџмент у туризму, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 03.01.2024.године.

Извештај Комисије можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај о пријављеним кандидатима за избор у звање демонстратора за ужу област Трговина

25. октобар 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да је написан Извештај о пријављеним кандидатима за избор у звање демонстратора за ужу област Трговина.

Интерни конкурс за избор у звање демонстратора је расписан и објављен на интернет страни Школе и огласној табли дана 12.10.2023. године.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе и огласну таблу, у трајању од 3 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе и огласну таблу, у трајању од 3 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

 

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Професор струковних студија за ужу област Финансије

28. септембар 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Професор струковних студија за ужу област Финансије, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 30.08.2023. године.

Извештај Комисије можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Маркетинг

28. август 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Маркетинг, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 19.07.2023.године.

Извештај Комисије можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место сарадника у настави за ужу област Пословна економија

04. април 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Сарадника у настави за ужу област Пословна економија, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 22.03.2023.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 8 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место сарадника у настави за ужу област Економска теорија и политика

04. април 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Сарадника у настави за ужу област Економска теорија и политика, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 22.03.2023.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 8 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место сарадника у настави за ужу област Менаџмент у туризму

04. април 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Сарадника у настави за ужу област Менаџмент у туризму, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 22.03.2023.године.

Извештај можете видети овде 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 8 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место сарадника у настави за ужу област Рачуноводство

04. април 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Сарадника у настави за ужу област Рачуноводство, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 22.03.2023.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 8 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Маркетинг

27. јануар 2023.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Маркетинг, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 04.01.2023.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештаји Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање демонстратора

12. децембар 2022.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да су написани Извештаји комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Демонстратора за следеће  уже области:

Интерни конкурси за избор у завање демонстратора за наведене уже области су  расписани и објављени  на интернет страни Школе и огласној табли  од 28.11.2022. године.

Извештаји комисија ставља се на увид јавности на интернет страну Школе и огласној табли, у трајању од 3 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

 

 

 

 

 

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место асистент за ужу област Маркетинг

07. децембар 2022.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место асистент за ужу област Маркетинг на одређено време од 3 године по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 16.11.2022. године

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 8 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Прoфесора струковних студија за ужу област Менаџмент у туризму

15. новембар 2022.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Прoфесора струковних студија за ужу област Менаџмент у туризму, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 21.09.2022.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Пословна информатика

15. новембар 2022.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Пословна информатика, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 28.09.2022.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Професора струковних студија за ужу област Пословна економија

20. октобар 2022.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Професора струковних студија за ужу област Пословна економија, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, број 1006 од 21.09.2022.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Професора струковних студија за ужу област Трговина

20. септембар 2022.

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Професора струковних студија за ужу област Трговина, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 03.08.2022.године.

Извештај можете видети овде

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.