Izaberite stranicu

KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROJEKTE

Osnovni cilj Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte je pružanje podrške u procesu razvoja i unapređenja međunarodne saradnje Visoke poslovne škole strukovnih studija sa visokoškolskim institucijama, poslovnim organizacijama, međunarodnim naučnim i stručnim organizacijama u regionu, Evropi i svetu u cilju jačanja obrazovnih, naučnih, istraživačkih i stručnih potencijala studenata i zaposlenih.

Kancelarija je zadužena za potpisivanje bilateralnih ugovora sa partnerskim institucijama iz inostranstva i objavljivanje i sprovođenje javnih konkursa za izbor studenata, odnosno nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa mobilnosti.

Kancelarija pruža savetodavne i informativne usluge, tehničku i administrativnu podršku zaposlenima u pripremi i realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata sa ciljem modernizacije i podizanja kvaliteta visokog obrazovanja i naučnog istraživanja.

Kancelarija ima sledeće članove: Koordinator za projekte, Šef kancelarije, Erasmus koordinator, Administrativni asistent i Akademski asistent.

Članovi Kancelarije su obavezni da studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju pruže pomoć u izboru ustanove primaoca, kao i podršku u vezi organizovanja putovanja, smeštaja, viza i osiguranja. Nakon perioda mobilnosti, članovi Kancelarije imaju obavezu da učesnicima mobilnosti pruže pomoć u proceni nivoa ličnog i profesionalnog razvoja koji je postignut tokom perioda mobilnosti.

 

ČLANOVI KANCELARIJE

Dr Ana Jovičić Vuković

Dr Ana Jovičić Vuković

Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju i projekte

dr Saša Ralerić Jotanović

dr Saša Ralerić Jotanović

Erazmus koordinator - Šef kancelarije

dr Željko Račić

dr Željko Račić

akademski asistent

dr Dragana Milić

dr Dragana Milić

akademski asistent

Jelena Kojić

Jelena Kojić

administrativni asistent

KONTAKT

 

 

Kontakti članova Kancelarije za međunarodnu saradnju:

 

 

  • Jelena Kojić – administrativni asistent
  • Viber, telefon: +381 21 485 4018 (+381 60 57 54 124)
  • mejl: kojicj@uns.ac.rs