Izaberite stranicu

KANCELARIJA ZA PROJEKTE

Kancelarija za projekte Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu teži da kroz kontinuirano praćenje i učešće u projektima nacionalnog i internacionalnog karaktera doprinese očuvanju i podizanju nivoa kvaliteta visokog obrazovanja i naučnog istraživanja.

U skladu sa Strategijom internacionalizacije i misijom i vizijom VPŠSS, utemeljenim u tradiciji dugoj više od šest decenija, Kancelarija kroz svoje aktivnosti deluje poštujući nacionalne i evropske ciljeve i standarde visokog obrazovanja. Međunarodna prepoznatljivost jedno je od strateških opredeljenje Škole, a kroz podsticanje stručnog i naučnog razvoja nastavnog kadra stvaraju se uslovi za ostvarenje iste.

Kancelarija za projekte prepoznaje značaj učešća nastavnika i saradnika u projektnim zadacima koji direktno doprinose razvoju stručnih i naučnih kompetencija, pa u skladu sa tim podstiče nastavnike i saradnike Visoke poslovne škole na razvoj i implementaciju projektnih ideja kroz pisanje projektnih prijava. Kancelarija pruža i savetodavne i informativne usluge zaposlenima u VPŠSS, a članovi Kancelarije redovno se edukuju kroz pohađanje seminara, obuka i treninga kako bi na adekvatan način mogli da pruže tehničku i administrativnu podršku učesnicima u realizaciji projekata.

 

 

PROJEKTNI TIM

  • Dr Nataša Papić-Blagojević, prof. – rukovodilac Kancelarije
  • Dr Sanja Vlaović Begović, prof.
  • Dr Željko Račić, prof.
  • Dr Stevan Tomašević
  • Dr Ana Jovičić Vuković

 

KONTAKT

  • e-mail: npapic.blagojevic@gmail.com
  • telefon: +38164/6431-443